Международната агенция по енергетика (МАЕ) представи пътна карта за намаляване на зависимостта на Европа от руския природен газ, която предоставя на руския президент Владимир Путин лост на влияние върху ЕС и затруднява налагането на енергийни санкции срещу страната, като наказание за инвазията й в Украйна.

Планът на MAE, в която членуват 31 държави, би намалил зависимостта на Стария континент от руски природен газ с една трета за една година, като в същото време позволява придържане към Зелената сделка, която има за цел да намали вредните емисии на парникови газове най-малко с 55% в периода 1990 – 2030 г.

Препоръките й са сходни с мерки, за които се смята, че идват от ЕС, които биха намалили вноса на руски природен газ с 80% в идната година, пише CNBC.

Бързото спиране на кранчето на руския природен газ обаче ще бъде трудно, смятат експерти. Това е така, защото ЕС е особено зависим от него и защото е поел ангажимент за ограничаване на емисиите от вредни газове.

ЕС e внесъл 155 млрд. куб. м природен газ от Русия през 2021 г., което представлява почти половината (45%) от вноса на газ и близо 40% от общото използвано количество, според МАЕ. Преминаването от изгарянето на природен газ към изгарянето на въглища е бързо решение, което е технически възможно, но няма да помогне на ЕС да постигне климатичните си цели.

Планът на МАЕ включва 10 точки, които имат за цел да диверсифицират енергийните доставки в Европа, да ускорят преминаването към възобновяеми енергийни източници и да заострят фокуса върху енергийната ефективност.

“Никой вече няма илюзии. Използването от страна на Русия на нейните газови ресурси като икономическо и политическо оръжие показва, че Европа трябва да действа бързо, за да е готова за евентуалната значителна несигурност относно доставките на руски газ следващата зима,” казва изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол.

Ето и 10-те препоръки:

Да не се подновяват договорите за газови доставки с Русия. В момента ЕС има договор с държавната руска компания Газпром за вноса на над 15 млрд. куб. м природен газ годишно. Контрактът изтича в края на годината. От МАЕ съветват ЕС да остави този и други договори за внос на газ да изтекат.

Замяна на изтеклите договори от Русия с внос от други източници. Местното производството на газ и вноса от държави различни от Русия, в това число Азербайджан и Норвегия, се очаква да нараснат в идната година с до 10 млрд. куб. м, в сравнение с 2021 г. От МАЕ обаче твърдят, че ЕС трябва да стигне и по-далече и да увеличи вноса си на втечнен природен газ (LNG).

От МАЕ също така препоръчват ЕС да увеличи доставките си на биогаз и биометан, но разрастването на тези вериги на доставките отнема време. Същото важи и за веригите на доставки на нисковъглероден “зелен” водород, произведен с електролиза.

Да се съхранява повече газ. Съхраняването на газ осигурява на всеки регион буфер на сигурност в случай на сменящи се сезони, екстремни климатични условия или в случай на война. Според МАЕ капацитетът на съхранение би трябвало да бъде запълнен на 90% до 1 октомври, за да може домовете да бъдат топли през зимата.

Ускоряване на използването на енергия от възобновяеми източници, като вятърна и слънчева енергия. През 2022 г., ЕС се очаква да отчете 15% ръст на енергията от възобновяеми източници, в сравнение с 2021 г. От МАЕ препоръчват ускоряването на проектите, свързани с ВЕИ, като се обърне внимание на забавянията за издаване на разрешителни.

Запазването на настоящите атомни централи и използването на биоенергийните централи. Някои от съществуващите ядрени реактори в Европа бяха спрени през 2021 г. за поддръжка и проверка на безопасността, но когато заработят отново тази година, те могат да спомогнат за увеличаване на генерирането на чиста енергия.

След като бъдат построени, атомните електроцентрали генерират енергия без никакви вредни емисии. Малък брой ядрени реактори трябва да бъдат спрени от употреба през 2022 и 2023 г., но ако тези реактори продължат да работят, това ще намали търсенето на ЕС за руски газ.

Биоенергийните електроцентрали, които работят с 50% от капацитета си, също така би трябвало да заработят с пълен капацитет.

Защита на уязвимите клиенти. Когато цените на енергийните продукти скачат, енергийните компании се справят добре, докато някои клиенти изпитват затруднения в икономически план. ЕС трябва да е подготвен да подкрепя клиентите с ниски доходи.

Един от начините е да наложат временни данъци за прекомерно високи печалби на енергийните компании и тези пари да се използват, за да покриват сметките на потребителите с ниски доходи.

Ускоряване на подмяната на газовите бойлери с термопомпи. От МАЕ призовават ЕС да ускори темповете на подмяна на газовите бойлери с термопомпи в домовете.

Удвояването на темпа на инсталиране на термопомпи в домовете би струвало на региона 16.3 млрд. долара и би спестило още 2 млрд. куб. м газ в рамките на първата година.

Ускоряване на програмите за енергийна ефективност за сгради и промишлени съоръжения. В момента около 1% от сградите в ЕС се модернизират всяка година, така че да бъдат по-енергийно ефективни.

От МАЕ също така предлагат инсталирането в умни термостати с цел намаляването на енергийното търсене. Този процес може да бъде стимулиран чрез предлагането на субсидии на домакинствата за инсталирането на такива устройства.

Призив към хората да намалят отоплението. Средната температура в повечето сгради е близо 22 градуса, а ако потребителите бъдат помолени да намалят температурата с 1 градус, това потенциално може да намали търсенето на газ с 10 млрд. куб. м.

Засилване на нискоемисионните механизмите за реакция на електропреносната мрежа. От МАЕ препоръчват ЕС да се фокусира върху засилването на гъвкавостта на електропреносната мрежа както по отношение на устойчивостта на сезонни промени, така и по отношение на справянето с краткотрайни скокове в потреблението.

В момента съюзът се справя с колебанията в търсенето в енергийната мрежа с помощта на съхраняваните количества природен газ. Подобряването на надеждността и гъвкавостта на електропреносната мрежа в бъдеще ще зависи от разнообразен портфейл от реакции, в това число технологии за батерии и други мащабни технологии за по-дългосрочно съхранение на енергия.

Някои нискоемисионни газове, които се произвеждат в ЕС, като биометан, нисковъглероден водород и синтетичен метан, могат да бъдат част от подобряването на надеждността на мрежата, но те няма да бъдат достатъчни за задоволяване на цялостното енергийно търсене.

Трябва да се отбележи, че планът на МАЕ бледнее, в сравнение с новината за друг план, за който се смята, че идва от ЕС, който би ограничил вноса на руски газ с 80% в идната година, пише CNBC.