През последните години светът се сблъска с неочаквани предизвикателства – когато въздействието на глобалната пандемия започна да отслабва, последваха настоящите трагични събития в Украйна. Тези времена бяха трудни за всяка бизнес организация по света, но някои се оказаха по-устойчиви от други.

През това време TBI Bank стартира множество нови продукти и инициативи, фокусира се върху своите клиенти и продължи да изгражда силен екип на основните си пазари. Успехът не закъсня, съобщават от банката.

Консолидираният неодитиран финансов отчет на TBI Bank отчита рекордна нетна печалба от 27.5 млн. евро за 2021 г., с 39% повече от резултатите за 2020 г. През годината TBI присъедини нови партньори в своята BNPL платформа (включително и от нови индустрии) и към днешна дата присъства в над 14 000 търговски обекта в България и Румъния.

Същевременно банката бързо се адаптира към променящата се пазарна среда и потребителските предпочитания, което помогна на бизнеса ѝ с крайни клиенти и с малки и средни предприятия да нарасне над средното за пазара и да допринесе положително за общия резултат.

Като един от лидерите в потребителското финансиране и BNPL сегмента в Югоизточна Европа, през 2021 г. TBI Bank е обслужила почти 1.25 милиона заявления за кредит в България и Румъния и е отпуснала близо 500.000 кредита. Така в края на 2021 г. активите на банката се увеличават с близо 30%, достигайки 710 млн. евро, а кредитният портфейл достига 544 млн. евро. Румъния, най-големият пазар на TBI Bank, е лидер в растежа (38% за Румъния;, 32% за всички пазари) и приноса към общите бизнес резултати.

Въз основа на тези положителни бизнес резултати приходите на банката нарастват с 24% до 124 млн. евро, главно благодарение на 14% увеличение на нетния лихвен доход и впечатляващия 70% ръст на приходите от такси и комисиони.

Това позволява на оперативната печалба за 2021 г. да достигне 96 млн. евро или близо 30% ръст спрямо 2020. Печалбата преди данъчно облагане възлиза на 34.6 млн. евро (50% ръст спрямо 2020 г.). Увеличението на общите разходи на банката с 19% до 61 млн. евро се дължи основно на ускорения ръст на кредитния портфейл и инвестициите в нови бизнес линии и пазари.

Питър Барон, главен изпълнителен директор на TBI

Освен това депозитното портфолио на TBI Bank достига 411 млн. евро в края на годината, отчитайки здравословен ръст, който значително изпреварва пазара. В пазарна среда, в която големите банки спряха да предлагат депозити и дори въведоха отрицателни лихви, TBI запази позицията си на едно от най-надеждните места за хората, които търсят положителна възвръщаемост на спестяванията си.

Особено впечатляващ ръст бе регистриран в Румъния, където банката увеличи депозитното си портфолио с 53%, докато общият пазар се свиваше.

В края на 2021 г. TBI Bank има силни и подсигурени позиции спрямо капитала и ликвидността си, казват още от банката. Коефициентът на капиталова адекватност е на ниво от 23%, а коефициентът на ликвидно покритие – 376% (повече от 3.5 пъти над регулаторния лимит). Дейностите на банката са подкрепени от постоянно подобряваща се дисциплина на управление на разходите (49% административни разходи към оперативни приходи).

Ключовите показатели за рентабилност достигат следните нива: възвръщаемостта на обслужваните кредити за 2021 г. е 27%, възвръщаемостта на активите – 4.3%, а възвръщаемостта на капитала – 18.4%. Тези показатели поставят TBI Bank за пореден път сред най-печелившите банки в Югоизточна Европа.

„Рекордно високите ни финансови резултати за 2021 г. отразяват изключителната работа на целия екип на TBI, който непрекъснато подобрява продуктите и услугите на всички пазари, на които оперираме, отговаряйки на постоянно променящите се нужди на нашите клиенти", казва Питър Барон, главен изпълнителен директор на TBI.

"През 2021 г. отбелязахме важен момент в историята на нашата организация: навлизането на нови пазари – Литва и Гърция. Амбицията ни за 2022 г. е да запазим лидерската си позиция в BNPL сегмента в Югоизточна Европа и да продължим да предизвикваме установените норми в банковия сектор. И, разбира се, ще продължим с усилията си в подкрепа на колегите и приятелите ни в Украйна, които са изправени пред много трудности“, коментира Барон.