Миналата седмица общият брой на заявленията за ипотечни кредити в САЩ е бил с 52.7% по-малко, в сравнение със същата седмица година по-рано, сочат данни на Асоциацията на ипотечните кредитори (MBA) на САЩ.

Рязко нарастващите лихвени проценти ограничават рефинансирането, а тези лихви, заедно с високите цени на жилищата и недостига на имоти за продажба, засягат търсенето от страна на потенциални купувачи.

Миналата седмица средната лихва по 30-годишните ипотечни кредити с фиксиран лихвен процент се е увеличила до от 5.40% на 5.65%. Тази седмица увеличението продължи, като средната лихва е достигнала 6.28% вчера, според данни на Mortgage News Daily.

“Лихвите по ипотеките последваха нагоре доходността по щатските държавни облигации като реакция на по-високата инфлация и на очакванията, че Федералният резерв ще трябва да повишава лихвените нива с по-бързи темпове,” казва пред CNBC Джоел Кан, икономист в MBA.

Продавачите на имоти в САЩ намаляват цените с най-бързи темпове от 2019 г.Близо един на всеки петима продавачи е намалил цената на продавания от него имот по време четириседмичния период, приключил на 22 май

Седмичният брой на заявленията за ипотечни кредити нараства леко, в сравнение с предходната седмица. Търсенето на рефинансиране пък бележи ръст от 4% за седмицата, но пада със 76%, в сравнение със същата седмица година по-рано.

Броят на заявленията за ипотечни кредити от страна на купувачи на жилища се е увеличил с 8% за седмицата, но намалява с 16% на годишна база.

Имотният пазар в САЩ в момента е в среда на повишение на лихвените нива. След две години на рекордно ниски лихви, подхранвани от изкупуваните от Фед облигации, обезпечени с ипотеки по време на пандемията, цените на жилищата “прегряват”, а имотите в момента са крайно недостъпни. Големи имотни агенции, като Redfin и Compass, вчера обявиха съкращения на служители.