Търговията с акции на Уебит Инвестмънт Нетуърк (WIN) на пазар beam започва след успеха на първичното публично предлагане (IPO), в което компанията набра 5 867 400 лева при над 2,4 пъти презаписване на емисията.

„Инвеститорите подкрепиха Уебит Инвестмънт Нетуърк заради това, че залагат на успеха на растящите фирми. Такава е и целта на пазар beam – да открие нови хоризонти за растеж пред амбициозните и иновативни компании. Затова днес сме тук с вас, за да засвидетелстваме и по този специален начин: ние сме готови и правим екстра усилия, за да успявате, защото само така всички заедно можем да растем и развиваме страната ни и света. “, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ по време на откриването на Webit Summer Impact Forum.

Размерът на емисията на Уебит Инвестмънт Нетуърк е 5 887 999 лева, разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 (един) лев. Книжата на компанията се търгуват на beam под борсов код WIN.

Уебит Инвестмънт Нетуърк планира да инвестира набраните средства в дялове от фирмите-финалисти в едно от най-големите и оспорвани състезания за иновативни и технологични компании в света, създадено и продуцирано от Webit – Founders Games.