Българският производител на мода Fashion Supply е втората компания с IPO на BEAM пазара през 2022 г.

Компанията със стабилен пазар в Европа предвижда да листне емисия от до 651 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, всяка с номинална стойност 1.00 лв. и емисионна стойност 6.50 лв. Предлагането ще се осъществи на 20.07.2022 г.

Целта на компанията е да набере 4 млн. лв капитал, с който да се насочи към следващите стратегически цели на бизнес модела си.

„Ще предложим инвестиция със стабилна доходност в дългосрочен план. Сред сериозните ни предимства за инвеститорите е по-голямата стабилност за сметка на по-ниската волатилност. Освен средствата, които търсим от ВЕАМ пазара, планираме да вложим и собствени - за сметка на част от бъдещите ни печалби“, казва Димитър Стойков, главен изпълнителен директор на Fashion Supply.

Дружеството има ясна стратегия за развитието си. Основният фокус на инвестиционния план ще бъде насочен към внедряване на поредния високотехнологичен проект на Fashion Supply – нова система за дигитален печат на платове, допълване на производствената и складовата инфраструктура, както и създаването на собствен бранд.

Компанията ще заложи и на устойчиви енергийни източници чрез изграждането на 250 KW фотоволтаична централа, с която очаква да покрие собствените си производствени нужди и да предложи оперативен хедж срещу високата волатилност на енергийните пазари.

Водещ мениджър по предлагането е инвестиционният посредник „МК Брокерс“ АД. Правен консултант по сделката е Адвокатско дружество Бузалов и Чанова.

Какво е HR Capital и как можем да инвестираме в инвестиционната компанияКомпанията планира да разпределя 50% от печалбата си като дивидент

Благоевградската компания е проект на серийния предприемач Димитър Стойков, основател още на бутилиращата компания за изворна вода “Рилана” и цеха за бутилиране на напитки в кенове Can Supply. Във Fashion Supply Стойков внедрява уникален, изцяло автоматизиран модел на работа в един от най-бързо нарастващите трендове – облекла с нестандартни размери.

Модната компания е основана през 2010 г. като наследник на семеен шивашки бизнес, който се позиционира на международните пазари от 1990 г. От основаването си до края на 2019 г. бележи значителни ръстове в приходите си.