"Vivacom Техническа академия" е един от най- мащабните проекти на Vivacom и Технически университет - София.

Тя е насочена към студентите, които биха искали да надградят своите знания с практически примери от реалния бизнес.

Повече за академията разказват Александра Николова - експерт в дирекция „Човешки ресурси“ на Vivacom, и Антония Чилингирова – участник в академията и впоследствие служител на Vivacom в Центъра за управление на мрежата и услугите.

Госпожо Николова, разкажете ни малко повече за „Vivacom Техническа академия“- какво представлява инициативата и към кого е насочена?

Александра Николова: Vivacom Техническа академия е проект, в който си партнираме с Факултета по телекомуникации на Технически университет София. Фокус са студенти III и IV курс по специалност Компютърни системи и технологии, Телекомуникации, Електроника.

Избрахме тези специалности, като най-близки до бизнесът ни и ние можем да сме най-полезни на младежите в посока надграждане на знанията професионално развитие.

Техническата академия е с продължителност 2 учебни семестъра, като обхваща осем лекционни курса и упражнения. Темите са както тясно специализирани и технологични, така и бизнес насочени, а именно: Управление на проекти и Технически английски език, които се водят изцяло от преподаватели от ТУ.

Софтуерни продукти и бази данни е разпределен между преподаватели от университета, които предават теоретичната част, а лекторите на Vivacom водят упражненията, където показват как наученото може да се приложи на практика.

Всички останали курсове се водят изцяло от 18 експерта от различни области и доказали се професионалисти във Vivacom, а именно: Стратегия и развитие на телекомуникационни мрежи, Търговски решения, Презентационни умения и Бизнес ертикет, Правна рамка и регулация на телекомуникациите.

По този начин студентите придобиват по-широка визия не само върху бизнеса, а имат и поглед върху корпоративната култура на една голяма компания. Проектът е изключително ценен за студентите, защото за първи път те могат да се запознаят отблизо с работата на колеги и да посетят ключови обекти на компанията.

Участниците получават знания извън стандартните лекции, които без помощта на нашите професионалисти не биха могли да получат. Придобитите умения как да общуват и да се презентират в бизнес среда са безценни, независимо от избора на професионален път на студентите.

Какво беше новото в тазгодишното издание?

Александра Николова: Много сме щастливи, че тази година успяхме да проведем повече присъствени дейности. Студентите посетиха стратегически обект Телепорт плана и успяхме всички заедно: студенти, лектори и приятели на ТА да се запознаем лице в лице на Церемония по закарване на проекта за учебната 2021/ 2022 г. Събитието се проведе в централния офис на компанията.

С какво е полезна на студентите Техническата академия?

Александра Николова: Проектът е изключително ценен за младите таланти, като им дава възможност да стъпят за първи път в корпоративна среда. Те преминават специфични бизнес обучения и имат възможност да работят по реални казуси.

Едно от най-съществените предимства за завършилите Vivacom Техническа академия е получаването на допълнителни точки при формирането на състезателния бал за магистратура във Факултета по телекомуникации в Техническия университет София. По този начин ние стимулираме повишаването на тяхната квалификация и трупането на нови знания.

За нас развитието е непрестанен процес, който се стремим да възпитаме в младите таланти. Наред с това, кандидатурите на студентите за летен стаж в българския телеком се разглеждат с приоритет. Неслучайно, голяма част от тях успяват да се реализират във Vivacom, стартирайки като стажанти или на вакантни позиции, а друга част от тях се връщат на по-късен етап.

Техническата академия се позиционира като един от ключовите проекти за развитие и привличане на ценни кадри в компанията.

Кои са приоритетните специалности, към които е ориентирана тя?

Александра Николова: Vivacom Техническа академия е създадена за студентите, които биха искали да надградят своите знания с практически примери от реалния бизнес. С предимство при избора на участници са завършилите 2-ри курс студенти от специалности „Телекомуникации", „Компютърни системи и технологии" и „Електроника“ на Технически Университет - София.

В каква посока ще се развива „Vivacom Техническа академия“ през следващите години и имате ли планове за надграждането ѝ?

Александра Николова: През годините Техническата академия се адаптира и модернизира, в зависимост от нуждите и потребностите на новото поколение. През последната година заложихме на дигитализацията и електронните платформи.

Всички участници: студенти, преподаватели от ТУ и лектори от Vivacom имат възможност да задават въпроси, да споделят идеи и предложения в специално създадена Facebook група. Голяма част от мениджмънта на компанията е въвлечени в този проект, осъзнавайки важността му, както и преподавателите от Факултета по телекомуникации, които подкрепят младежите, като споделят с тях знанията си.

Проектът се надгражда с всяка изминала година, като до момента в него са били включени над 200 студента. В последната Техническа Академия бяха избрани 31 студента, като 24 от тях завършиха успешно.

До момента 62% от участниците на тазгодишното издание кандидатствалите за стаж или работа продължават професионалния си път в компанията. Тези факти напълно покриват заложените в началото очаквания и ни карат да се гордеем с направеното до момента.

Vivacom Техническа Академия е високо ценен формат от студентите. В обратна си връзка всички те, независимо дали са станали част от Vivacom или градят кариера на друго място, споделят, че участието им е било изключително полезно.

Те оценяват разгледаните курсове и теми като актуални и практични. Също така високо ценят възможността да се докоснат до опита на доказали се професионалисти на високи позиции, които споделят с тях практическите си знания, опит и са пряко ангажирани с техните въпроси и очаквания.

Госпожо Чилингирова, защо решихте да се включите във „Vivacom Техническа академия“?

Антония Чилингирова: Аз изучавам Телекомуникации в Технически университет-София, една от специалностите към които е насочена академията. За мен тя беше цел още в началото на моето следване, защото нейната идея се припокрива с моето виждане – като първа стъпка в професионалното ми развитие. Това е и главната причина заради която реших да се включа във “Vivacom Техническа академия”.

Какви бяха очакванията Ви и как те се припокриват с това, което научихте?

Антония Чилингирова: Моите очаквания от академията бяха да видя и разбера прилагането на теоретичните знания в реална работна среда. Това се осъществи благодарение на лекциите и упражненията обхващащи различни сфери от телекомуникационната индустрия, водени от професионалисти в областта.

Те споделиха с нас и своя опит натрупан в годините, което за мен беше най-важно и полезно. Посещението на стратегическите обекти Телепорт “Плана” и Центъра за наблюдение на мрежа и услуги надмина очакванията ми, защото там се докоснах до работния процес и професионализъм.

Смятате ли, че като цяло е добре да има по-активно присъствие на бизнеса конкретно в технологичните специалности във висшето образование?

Антония Чилингирова: Комбинацията от технологичните специалности и по-активното присъствие на бизнеса би допринесло за развитието на висшето образование според мен. Изучавайки технологиите с примери от реална бизнес среда би помогнало за нашето развитие както като студенти, така и като бъдещи професионалисти.

Моето мнение, че това ще повлияе благоприятно е, защото виждайки крайния резултат, а именно приложението на технологичните специалности в бизнеса, ще бъдем по-мотивирани и отговорни към себе си и пътя, който е необходимо да изминем.