Лошото начало на годината за акциите, облигациите и борсовите индекси нанесе сериозен удар върху пенсионните схеми на милиони държавни и общински служители в Съединените щати.

Държавните пенсионни планове в САЩ отчетоха големи загуби по време на тазгодишния пазарен срив, като средно за първото полугодие отрицателната доходност възлиза на -7.9% на годишна база, по данни на институционалния инвестиционен консултант Wilshire Associates, цитирани от Ydhoo Finance.

Това е най-слабото представяне за обществените пенсионни системи от 2009 г. насам.

Плановете на стойност над 1 милиард долара са загубили 7.3% за фискалната година, приключваща на 30 юни 2022 г., а по-малките им партньори отбелязват спад от общо 12.1% през същия период.

Въпреки че се наблюдават спадове повсеместно, големите пенсионни схеми (тези с над 1 милиард долара активи под управление) регистрират по-малки загуби от плановете, обработващи активи под този праг.

Американските акции записаха най-лошите си първи шест месеца от началото на годината от 1970 г. насам, като загубите бяха най-големи през второто тримесечие. През първото полугодие широкият американски бенчмарк S&P 500 падна с над 20% от върховете, достигнати на 3 януари.

Американците трупат дългове по кредитните си карти заради инфлациятаДългът на домакинствата в САЩ надхвърли 16 трилиона долара за първи път през второто тримесечие


Dow Jones Industrial Average загуби 15.3%, а спадът на Nasdaq с 29.5% за същия период бележи най-лошото му първо полугодие в историята.

Сривът на пазарите на акции и облигации доведе до спад на институционалните активи (включващи пенсионни схеми, фондации и тръстове) с 10.6% за годината, приключваща на 30 юни, и с 9.6% само за второто тримесечие.

Ускоряващата се инфлация, повишаването на лихвите от страна на централната банка и страховете от рецесия натежаха върху настроенията на пазарните участници.

Системата за пенсиониране на държавните служители в Калифорния (CalPERS), която е най-големият публичен пенсионен план в САЩ, отчете загуба от над 6% в края на последната фискална година. Това е и първият случай, в който схемата отчита отрицателна годишна доходност, от световната финансова криза насам.