Износът на България за държавите извън Европейския съюз в периода януари - юли 2022 г. се увеличава с 36.6% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 17.772 млрд. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Съединените американски щати, Украйна, Република Северна Македония, Обединеното кралство и Китай, които формират 51.1% от износа за трети страни, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Само за юли 2022 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 27.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.584.6 млрд. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - юли 2022 г. се увеличава с 67.5% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 27.696 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

През юли 2022 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 89.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4.555 млрд. лева.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през първите седем месеца на 2022 г. е отрицателно и е в размер на 9.924 млрд. лева. Само за юли 2022 г. външнотърговското салдо с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1.97 млрд. лева.

Инфлацията у нас достига нов 24-годишен връх от 17.7 на сто Месечната инфлация в България през август е 1.2%


НСИ публикува и предварителните данни за търговията на страната с държавите от Европейския съюз към края на юни 2022 г.

За периода януари - юни 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 44.6% спрямо същия период на 2021 г. и е в размер на 31.035 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Испания, които формират 68.3% от износа за държавите - членки на ЕС

През юни 2022 г. износът за ЕС нараства с 50.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5.69 млрд. лева.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - юни 2022 г. се увеличава с 33.1% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 28.758 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

През юни 2022 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 45.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5.458 млрд. лева.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за първото полугодие на 2022 г. е положително и е на стойност 2.276 млрд. лева.