За добро или за лошо едно от трайните икономически въздействия на пандемията е постоянното нарастване на дела на хората, които работят от разстояние. Вследствие на това те прекарват повече време в предградията, където живеят, и по-малко в офисите в центъра на града.

Едно проучване сред 35 000 британци в трудоспособна възраст, направено от петима преподаватели по икономика от университетите в Кент, Шефилд, Нотингам, Бирмингам и Станфорд, проследява промените в нагласите и връзката им с обичайните разходи, които правят на работното си място – сутрешно кафе, обяд, прически, разходи за такси и градски транспорт, напитка след работа, членство във фитнес залата и пр. Обобщавайки данните от анкетата, икономистите стигат до извода, че хората пътуват все по-рядко към централните райони и тези с концентрация на офиси, заради работата от разстояние. Регистрираният спад в Обединеното кралство е с 20%, което е причинило свиване на приходите на местния бизнес със 7 на сто, пишат те в статия за VoxEU.

За да определят количествено тези ефекти, икономистите събират информация за професията на респондентите, очакват ли да преминат към дистанционен режим на работа в близко бъдеще, за разходите им на работното място преди пандемията, географското местоположение и пр. Те откриват ясен, но неравномерен географски модел с голям спад в търсенето на местни лични услуги, концентрирани в малък брой квартали в центъра на града, и увеличение на търсенето в периферията.

Фигура 1 Дял на пълни работни дни, отработени от разстояние

Фигурата показва процента на пълните дни, отработени от разстояние от британците от януари 2021 до септември 2022 г. Преди пандемията по-малко от 5% от дейността е била дистанционна. Въпреки че делът й падна след пика от 65% през януари 2021 г., той остава над 45%.

Траекторията на фиг. 1 предполага, че предизвиканото от пандемията увеличение на дистанционната работа вероятно ще се запази. Промяната в предпочитанията показва, че нивата, които се увеличиха с 20 пр.п. спрямо тези отпреди пандемията, ще се запазят, защото работещите възрастни ще продължат да спазват правилата за социално дистанциране.

Постоянното увеличение на хората, работещи от вкъщи, ще варира значително в зависимост от професията и местоположението. Няма да има увеличение на заетите в общественото хранене, за разлика от тези в IT сферата и точните науки. Професиите, които са имали относително високи нива на дистанционна работа преди пандемията, до голяма степен са движещи за промените след пандемията.

Фигура 2 Разходи в близост до работното място в отделните региони

Личните разходи по време на работа или близо до работното място са важен компонент на потребителското търсене. Фиг. 2 показва средния годишен разход на работника за различни региони в Обединеното кралство. От нея се вижда, че лондончани харчат почти двойно повече отколкото жителите на Уелс. Това отразява по-високите им доходи, различните им професии, както и по-високите транспортни разходи, за да стигнат до работното си място.

Друг извод, който се налага, е, че жителите на големите градове прекарват по-малко време в центъра и повече в жилищните предградия, което ще се отрази върху мястото, където те ще харчат пари за храна, дрехи и услуги – ресторанти, барове, фризьорски салони, фитнес зали и пр.

Според авторите на статията трябва да се вземат предвид три фактора, за се определи как работата от разстояние ще повлияе върху кварталния бизнес: (1) промяната в дела на работата, извършвана от разстояние; (2) разходите на хората, които ще работят дистанционна; (3) доколко локалният бизнес зависи от местните жители в сравнение с други потребители, например туристи.

Служителите по-склонни да напуснат, отколкото да се върнат в офисаПълният работен ден в офиса не е опция за мнозина, те искат опцията за дистанционен режим да остане

Тези фактори пораждат конкретен географски модел във въздействието на дистанционната работа върху разходите за храна, транспорт и услуги. Изводът на учените е, че малък брой квартали в центъра на града ще изпитат голям спад на заетостта и приходите от съпътстващи услуги на бизнеса, за сметка на крайградските квартали в периферията на големите градове. Според тях местните бизнеси ще губят заетост и постепенно ще затварят, като изчисляват,че в централен лондонски квартал с население от 9 721 души ще бъдат освободени 8 000 работни места.

Трудно е да бъде предсказано бъдещето на градовете, но различни натрупвания подсказват, че те се променят в сравнение с времето преди пандемията. Дистанционната работа се превръща в новото нормално в бизнес отношенията. Различни индустрии ще потърсят нови дестинации и това ще изисква солидно разбиране и нови политики. Заможните крайградски квартали ще привличат работна ръка, което ще увеличи търсенето на съпътстващи услуги. И малкият бизнес ще трябва да мигрира – от центъра към периферията на големите градове.