Международната рейтингова агенция „S&P Global Ratings“ потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB/A-2', като едновременно с това перспективата пред страната ни остава стабилна. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на финансите, акцентирайки, че стабилната перспектива балансира от една страна по-слабите очаквания за икономическия растеж на България в краткосрочен план и повишената вътрешна политическа несигурност, а от друга страна - ниския нетен държавен дълг на страната и ниските разходи за лихви.

Според агенцията това развитие на България дава възможност за политики и прави нейните публичните финанси по-малко чувствителни на бързо повишаващите се лихвени проценти в световен план. От „S&P Global Ratings“ посочват високата инфлация у нас като сериозно предизвикателство за влизането на страната в еврозоната от 2024 година.

Очаква се растежът на БВП на България да отслабне значително през следващите месеци. Въпреки че икономиката остана по-устойчива през 2022 г. на последствията от конфликта Русия-Украйна, отколкото са били първоначалните очаквания, от рейтинговата агенция предупреждават за намаляване на външното търсене от основните търговски партньори на България в ЕС, и отслабване на потреблението, в резултат на продължителната висока инфлация, оценявана на близо 10% средно за 2023 г., която ще се отрази негативно на реалните заплати.

ЕК очаква едва 1,1% растеж на реалния БВП на България през 2023Доходите у нас нарастват бързо, но инфлацията е значително по-голяма от страните в еврозоната

Като положително влияние се оценяват проектите, финансирани със средства от ЕС, които ще осигурят известна подкрепа за икономиката. От агенцията прогнозират реален растеж през 2023 г. от по-малко от 1%, което е значително забавяне спрямо очакванията им от 3 % през 2022 година.

Относно възможностите, които би ни дало успешното присъединяване към еврозоната, рейтинговата агенция изброява елиминиране на остатъчния валутен риск спрямо еврото в икономиката, подобряване на достъпа на страната до европейските капиталови пазари и пряк достъп на местните търговски банки до ресурсите на Европейската централна банка.

От Standard & Poor's са готови да повишат кредитния рейтинг на страната ни при присъединяване към еврозоната, както и при съществено подобрение на външната позиция на България.

Ако икономическите перспективи на България се влошат значително спрямо сегашните очаквания, което може да се случи, например, поради по-силни косвени ефекти от забавяне на глобалния растеж, значително влошаване на ситуацията с регионалната сигурност или прекъсване на вноса на енергия от Русия, това може да доведе до понижаване на рейтинга, предупреждават от агенцията.