С всеки изминал ден технологиите стават все по-основна част от ежедневието на хората. Това поставя под напрежение огромна част от индустриите да отговорят на очакванията за все по-технологизирана комуникация с потребителите.

Застрахователният сектор не прави изключение – напротив, тъй като той е свързан до голяма степен именно с комуникацията между бизнес и граждани, изискванията за дигитализация на организациите в него са още по-големи.

От EasySend, консултантска компания в сферата на дигиталната трансформация, посочват кои ще са основните тенденции, които ще водят този преход в застрахователната индустрия през 2023 г.

Корпоративните ИТ се развиват

В миналото застрахователните компании използваха ИТ като начин за намаляване на разходите. Сега всичко е свързано с това как технологиите могат да помогнат на организациите да стимулират растежа си и да подобрят ангажираността на клиентите.

В това отношение една от най-ясно изразените тенденции е навлизането на low-code/no-code разработките (софтуерен подход, при който не се изискват почти никакви умения за програмиране) в корпоративните ИТ. Докато в сегмента на малките и средните предприятия no-code инструментите се превърнаха в новото нормално, голяма част от големите компании продължиха да разчитат на традиционните подходи за разработка, задвижвани от вътрешни ресурси или външни интегратори.

Сега обаче това се променя, тъй като доставчиците започват да предлагат напълно работещи корпоративни no-code инструменти, фокусирани върху сигурността и съответствието. Така че компаниите вече могат да прехвърлят част от тежестта на разработката на софтуер върху самите бизнес потребители, като същевременно запазват управлението и контрола над проектите.

4 тенденции, оформящи глобалния пазар на животозастраховане през 2023В своя доклад „Global Insurance Report 2023: Reimagining life insurance“ от McKinsey посочват какво ще обуславя развитието на сектора през 2023 г.

Най-важното качество, което прави инструментите no-code изключително привлекателни, е ускореното време за пускане на пазара на нови цифрови приложения и продукти в сравнение с традиционните подходи за разработка. С помощта на no-code инструменти застрахователите вече могат да доставят по-добри приложения с по-бързи темпове, да подобрят клиентския си опит и да повишат цялостното качество на услугите.

Друга тенденция по отношение на ИТ системите е налагането на хибридната облачна архитектура. Наред с други причини, то идва и заради постоянно нарастващото количество потребителски данни, което е едновременно предизвикателство и възможност за застрахователите.

От една страна, те трябва да намерят начини за ефективно управление и съхранение на тези масиви. От друга страна, застрахователите, които са в състояние ефективно да използват тези данни, ще могат да спечелят редица конкурентни предимства.

Клиентското преживяване заема централно място

Застрахователната индустрия винаги е била ориентирана към клиента, но възходът на дигиталните технологии даде в ръцете му повече власт от когато и да било. Клиентите вече могат да търсят най-добрите цени, да сравняват различни продукти и да намерят най-подходящия застраховател за своите нужди само с няколко кликвания.

В отговор на това застрахователите все повече се фокусират върху осигуряването на възможно най-доброто клиентско изживяване. Това включва предлагане на по-персонализирани продукти и услуги, както и улесняване на клиентите чрез дигитални комуникационни канали.

Приспособяването на даден продукт към индивидуалните нужди на определен ползвател не е нова концепция, но благодарение на технологиите тя е значително по-лесно постижима. Особено когато става дума за анализа на данни и машинното обучение.

В миналото застрахователите трябваше да разчитат на клиентски проучвания и други форми на пазарни изследвания, за да съберат необходимите данни. Но сега те могат да се възползват от много по-широк спектър от източници, включително социални медии, данни за сърфиране в интернет и дори носими устройства.

Самообслужването на клиентите е друга основна тенденция в застраховането и нарастващо очакване сред клиентите. Благодарение на разпространението на дигиталните канали като онлайн портали и мобилни приложения, клиентите вече очакват да могат да направят повече за себе си, без да се налага да вдигат телефона и да говорят с представител на отдела за обслужване на клиенти.

Активите на застрахователите у нас нарастват с 3.8% за годинаСредствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност, които осъществяват дейност в България, възлизат на 9.173 млрд. лв. към края на юни 2022 година

В отговор на тази тенденция застрахователите все повече инвестират в дигитални инструменти за самообслужване като онлайн генератори на оферти и чатботове.

Застраховките традиционно се продават чрез физически канали, включително агенти или брокери, дистрибутори, офиси и кол центрове. Сега обаче идва времето на дигиталните канали.

Възходът на новите бизнес модели

2023 г. ще е годината на разрастването на концепцията за застраховане, основано на използването. Застраховката, базирана на потреблението, е вид застраховка, която таксува клиентите въз основа на действителното им потребление, а не на предварителна оценка. Най-разпространената форма на подобна застраховка е "плащане според шофирането", която таксува клиентите въз основа на броя на изминатите километри.

Във връзка с това ще се наблюдава и ръст в използването на застрахователна телематика - технология, която позволява проследяване на данни за движението на дадено превозно средство, и все по-често се използва от застрахователите за събиране на данни за шофьорските навици на техните клиенти.

Възприемането на застрахователни продукти, базирани на телематика, се стимулира от желанието да се предложи по-персонализирано ценообразуване. Знаейки точно как и кога шофира определен клиент, застрахователите могат по-добре да оценят свързания с него риск и да определят съответните цени на своите продукти.

Освен това телематиката може да се използва и за откриване на измами. Ако, например, се установи, че застрахованият водач умишлено шофира по начин, който е вероятно да предизвика произшествие, неговата застрахователна полица може да бъде анулирана.