Преговарящите от Европейския съюз постигнаха политическо споразумение в неделя за преразглеждане на въглеродния пазар на блока. Заложено е по-бързо намаляване на парниковите емисии и въвеждане от 2027 г. на нов "въглероден данък" за пътния транспорт и отоплението на сградите, съобщи Reuters.

Пазарът на въглеродни емисии в ЕС задължава около 10 хиляди електроцентрали и предприятия да купуват разрешителни да отделят въглероден диоксид в атмосферата - система, която е от основно значение за постигане на целта на ЕС за намаляване на нетните емисии с 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г.

Сделката, договорена от преговорни екипи на страните членки и Европейския парламент, поставя по-амбициозна цел: парниковите емисии да бъдат намалени до 2030 г. с 62% в сравнение с тяхното ниво през 2005 г., посочва Reuters.

Планът предвижда през 2024 г. от системата да отпаднат 90 милиона разрешителни за отделяне на въглерод, а през 2026 г. - още 27 милиона. Таванът на издадените разрешителни ще бъде понижен с 4,3% в периода 2024-2027 г. и с 4,4% през 2028-2030 г.

„От 2027 г. нататък започва критичното време.Всички трябва да намалят емисиите си дотогава или ще трябва да плащат скъпо", заяви водещият преговарящ от страна на ЕП Петер Лизе, добавяйки, че се надява този задаващ се краен срок да насърчи инвестициите в зелена енергия.

От 2026-2034 г. ЕС постепенно ще спре да издава безплатни разрешителни за отделяне на въглерод - мярка, която сега защитава неговите производства от чуждестранната конкуренция.

Ако цените на горивата през 2027 г. са толкова високи, колкото и сега, тогава въвеждането на въглеродния пазар ще бъде отложено за 2028 г. В случай че "въглеродният данък" поскъпне до 45 долара, ще бъдат издадени допълнителни разрешителни, в опит да бъдат укротени цените.

Разрешителните в ЕС поскъпнаха значително през последните години заради очакванията, че по-високите цели на съюза за намаляване на парниковите емисии ще ограничат тяхното предлагане. В петък "въглеродният данък" за един тон емисии бе около 84 евро - десетина пъти повече в сравнение с преди 10 години.

Освен това ЕС ще създаде фонд на стойност 86,7 милиарда евро, за да помогне на потребителите и на малкия бизнес да се справят с новите изисквания и да инвестират в енергоспестяващо саниране на сгради и в електромобили. Средствата ще бъдат осигурени от приходите от новия въглероден пазар и от правителствата на страните членки.