Европейският парламент и страните членки на ЕС обявиха късно вчера, че са се споразумели за приемането на безпрецедентен механизъм, целящ да направи по-екологичен промишления внос, предаде AFP, цитирана от БТА. Това ще стане чрез плащането на такса за въглеродните емисии, свързани с производството.

Този безпрецедентен по своите мащаби механизъм, наричан "въглероден данък на границите", въпреки че не става дума за класически данък, ще се прилага за вноса на 27-те страни членки в съответствие с критериите на европейския въглероден пазар, според които предприемачите от ЕС са трябва да купуват "права за замърсяване".

Механизмът обхваща секторите, които най-силно замърсяват околната среда (стомана, алуминий, цимент, торове, електроенергия, но и водород), обявиха европейските институции в две отделни комюникета след дълги нощни преговори, приключили в ранните часове на днешния ден.

При скока в цената на тон въглероден диоксид идеята е да се избегне "екологичен дъмпинг", в резултат на който компаниите да изместят производството си извън Европа, насърчавайки останалия свят да приеме европейските стандарти.

Този механизъм за "въглеродно коригиране на границите ще бъде ключов стълб за европейската политика в областта на климата, това е един от механизмите, с които разполагаме, за да насърчим търговските ни партньори да декарбонизират промишлеността си". Това обясни евродепутатът Мохамед Чахим, преговарящ от името на парламента.

На практика вносителят трябва да обяви емисиите, които са пряко свързани с процеса на производство и, ако те надвишават европейския стандарт, да купят "сертификат за емисии" по цената на въглеродните емисии в ЕС. Ако в страната износител има въглероден пазар, то ще се плаща само разликата.

Според споразумението механизмът ще вземе предвид "непреки" емисии, тоест генерирани от използваната за производството на вносните продукти електроенергия.

От октомври 2023 г. ще започне тестови период , по време на който компаниите вносителки трябва просто да се отчитат за задълженията си.

Графикът за ефективното влизане в сила на механизма, който ще бъде постепенен, ще зависи от допълнителните разговори в края на седмицата за останалата част от реформата на въглеродния пазар на ЕС, който е в основата на европейския климатичен план.

Евродепутатите настояват за постепенно спиране на безплатните квоти от 2027 г., преди пълното им премахване през 2032 г., когато механизмът за въглеродния данък ще влезе изцяло в сила. Страните от блока са за постепенното им премахване между 2026 и 2035 г.

Става дума за ключова точка: с еднаквото отношение към вноса и местното производство Брюксел спазва правилата на Световната търговска организация и отхвърля обвиненията в "протекционизъм".