Известно е, че сероводородът, известен с аромата си на развалени яйца, е силно отровен. Нефтопреработвателните заводи и други индустрии произвеждат хиляди тонове от този газ всяка година като страничен продукт от различни процеси, които отделят сярата от нефт, природен газ, въглища и други продукти.

Сега инженерите и учените от Rice University са измислили нов начин за тези индустрии да превърнат вредния газ във водороден.

Това може да се превърне в историческо достижение за науката, защото водородната енергия идва с много обещания за редица индустрии, а и за човечеството като цяло.

Какво обаче трябва да знаем за нея? Отговорът дава Hydrogen Central.

Не всеки водород е един и същ

Има четири цвята, характеризиращи „създадения от човека“ водород, въз основа на производствения процес.

Кафявият водород е създаден от въглища чрез използване на вода и топлина. Сивият или черен водород се получава от изкопаеми горива, като по-голямата част от него се произвежда чрез преобразуване на природен газ. Това е най-евтиният произвеждан водород.

Синият водород също се произвежда от изкопаеми горива, докато зеленият обикновено се произвежда чрез електролиза, захранвана от възобновяема енергия. Този подход е едновременно най-скъпият метод за производство, но и най-ниско емисионият.

Водородът не е нещо ново: така че защо сега?

Водородът е гореща тема в енергетиката днес, но в същото време остава доста сложен за производство, използване и съхранение. Водородът се появява като енергиен носител преди около 10 години, когато светът все още не е готов за това.

С приемането на концепцията за зелен преход обаче той се превръща във все по-изследвана алтернатива.

Dronamics ще си партнира с британски разработчик на водородна технологияDronamics и Cranfield Aerospace Solutions ще си партнират в разработката на водородно гориво за товарни дронове

Инфраструктурата е ключова

Едно от големите предимства на прехода към водородно производство на газовата индустрия е възможността да се използват наследените системи. Вместо да се налага изграждане на изцяло нова инфраструктура, редица пилотни проекти в момента са фокусирани върху това да преодолеят техническите и търговските ограничения, за да преобразуват съществуващите мощности.

Локация, локация и пак локация

Използването на водородна енергия в момента идва с едно огромно предизвикателство – местоположението. За екологизирането на водородния процес е от съществено значение наличието на възобновяем източник на енергия в близост до съоръжението за преобразуване или производство.

Този процес също така изисква много вода, която трябва да бъде деминерализирана и следователно трябва да бъде изграждана пречиствателна система.

Може да има огромна роля в тежките индустрии и транспорта

Водородът не е панацея за енергийния преход - той е част от решението. Когато се интегрира с възобновяема енергия в настоящите системи, водородът може да изиграе своята важна роля, ако бъде декарбонизиран.

Приложението му ще има най-голям ефект в топлоцентралите за битови нужди, тежките индустрии и транспорта.

Водородът може да се използва като цяло за декарбонизиране на използваната енергия.

Уменията за добив на нефт и газ могат да са полезни

Натрупаните досега умения в нефтената и газовата индустрия могат да бъдат много полезни при прехода към водород. Затова и анализаторите смятат, че в краткосрочен и средносрочен период водородните инсталации ще имат най-вече промишлени приложения, тъй като производствените сектори имат натрупана експертиза, която могат директно да използват.

С помощта на правилните хора, които имат нужните умения и техническата прецизност, много сложни трансформационни проекти ще бъдат управлявани успешно.

Ролята на технологиите

При пренасочването на уменията обаче има риск заедно с добрите практики да бъдат пренесени и много лоши. Тук на помощ идва дигитализацията на процесите.

Според анализаторите определянето на ролята на специалиста по данни при осъществяването на проекти за енергиен преход е от изключително значение. Освен това все по-често на въоръжение влизат технологии като виртуалната и добавената реалност, изкуствения интелект и блокчейн, които допълнително улесняват трансформацията на наследените умения и инфраструктури.

Премахване на бариерите пред водородния преход

Бариерите пред приемането на водорода в енергийната система са много.

На първо място, за всеки промишлен комплекс, който произвежда водород, винаги ще стои въпросът за възобновяемите източници, които да го преобразуват от сив в зелен. Колкото повече водород се произвежда, толкова повече зелени мощности ще са нужни.

Съществуват и регулаторни пречки, които не позволяват трансформацията на съществуващата газова мрежа в много страни. В Обединеното кралство, например, законодателите позволяват едва 1,4% водород в газовите мрежи.