Европейската комисия съобщи, че осигурява три милиарда евро за развитието на проекти за чиста енергия и за прекратяване на зависимостта от вноса на руски енергоносители.

Един милиард евро ще бъдат насочени към проекти за възобновяема енергия, за съхраняване на енергия и за улавянето и внедряването на въглерод, за производство на чисти горива за превозните средства, включително за кораби и самолети.

Същата сума ще бъде предоставена и за проекти за производството на водород, както и за технологии за заместване на изкопаемите горива с ток. Със 700 милиона евро ще бъдат подкрепени проекти за създаване на нови видове батерии и термопомпи.

Предвижда се оценката на предложените проекти да започне след март догодина и да бъде обявена към края на годината. Проектите, които не получат финансиране по тази програма, може да бъдат подкрепени със средства от Европейската инвестиционна банка, се отбелязва в съобщението на комисията.

Допълва се, че бюджетът за одобрените проекти се съставя от таксите върху замърсяващите дейности и се очаква до 2030 г. да достигне 38 милиарда евро.