Навлизането на изкуствения интелект в творческите индустрии беше прието със смесени настроения. От една страна това се превърна в основа за появата на много услуги, които масовият потребител харесва, но от друга – предизвика възмущението на самата творческа гилдия.

Създаването на текстове е първата подсфера на творческите индустрии, в която технологията навлезе, и най-известният приемр за това е Google Translate.

Но услугата на Google беше само началото. В момента редица услуги предлагат възможността изкуствен интелект да генерира журналистически или маркетингови текстове по зададени указания, което допълнително ожесточи съпротивата срещу навлизането на технологията в креативната сфера.

И тази съпротива вече има лице под формата на инструменти, които откриват дали един текст е написан от някой суперчатбот като ChatGPT или някакъв друг генератор на текст с изкуствен интелект.

От Fast Company правят списък с подобни инструменти, като за селекцията използват.....именно ChatGPT. За да съставят списъка, от медията се обръщат към суперчатбота с молба "да напише статия за инструментите за откриване на текст, написан от ChatGPT".

GPT-2 OUTPUT DETECTOR

От 2015 г. насам OpenAI полага огромни усилия да възпроизведе човешкия интелект и креативни способности под формата на изкуствен интелект. Връхна точка на тези усилия беше пускането на генератора на текст с изкуствен интелект ChatGPT през ноември тази година. Потребителите на бета версията на инструмента публикуваха примери за генерирани от суперчатбота текстови отговори, които изглеждат толкова точни и обосновани, че предизвикаха смут в учителското съсловие и дори притесниха Google, че могат да разклатят трона ѝ в света на интернет търсачките.

Логично, ако инженерите на OpenAI са способни да създадат бот, който може да пише по-добре от средностатистическия човек, то те могат да създадат и бот, който е по-добър от средностатистическия човек в откриването на това дали един текст е генериран от изкуствен интелект.

Такъв е случаят с GPT-2 OUTPUT DETECTOR, който позволява да поставите текст в полето и веднага да разберете каква е вероятността той да е написан от изкуствен интелект. Според изследване на OpenAI инструментът има сравнително висок процент на успеваемост, но "за да бъде по-ефективен, трябва да се съчетае с подходи, основани на метаданни и човешка преценка.

Технологиите, които ще променят живота ни следващите месециОт иновативни XR хедсети на Apple, през разбиване на пароли за Netflix, до нови върхове за изкуствения интелект

GLTR (GIANT LANGUAGE MODEL TEST ROOM)

Когато OpenAI пуска GPT-2 през 2019 г., екипът на лабораторията за изкуствен интелект MIT-IBM Watson и групата за изследвания в сферата на обработката на естествен език в Харвард също обединяват усилията си, за да създадат алгоритъм, който открива дали текстът е написан от бот.

Тук е интересен подходът, на който е базирана платформата. Нейните създатели залагат идеята, че компютърно генерираният текст може да изглежда така, сякаш е написан от човек, но използва само лесно предвидими думи. За разлика от човека, който е много по-вероятно да избира по-нестандартни словосъчетания.

В резултата на това заключение, ако алгоритъмът GLTR може да предвиди следващата дума в дадено изречение, тогава той приема, че това изречение е написано от бот. Натрупването на подобни изречения е мотив за програмата да оцени даден текст като създаден от машина.

GPTZERO

Приложението GPTZero използва сходен подход. То е създадено от Едуард Тиан, който като 22-годишен студент в Принстън решава да създаде инструмент, който помага на преподавателите да откриват случаи на "AIgiarism" – плагиатство, извършено с помощта на изкуствен интелект.

Тиан казва, цитиран от Fast Company, че неговият инструмент измерва “случайността в изреченията”, за да изчисли вероятността текстът да е написан от ChatGPT или друг генератор.