Според нова икономическа прогноза крайната бедност в глобален мащаб може да бъде изкоренена до 2050 г. благодарение на икономическия растеж в страните с ниски доходи.

Въпреки че пандемията върна сериозно напредъка в това отношение и се очаква да се появят допълнителни предизвикателства през следващите години, те може да имат много ограничено въздействие върху общата траектория на икономическия растеж, се посочва в доклад на Центъра за глобално развитие (CGD), цитиран от The Guardian.

"Знаем, че през 2050 г. светът ще изглежда по съвсем различен начин, а изменението на климата е огромна грижа за бъдещето", казва Чарлз Кени, старши сътрудник в CGD и един от авторите на доклада. "Но не можем да позволим това да засенчи факта, че продължаващият икономически растеж не би трябвало да остави почти никого в отчайваща бедност, която е била съдба на мнозинството от човечеството през по-голямата част от историята, дори десетилетия след като е можело да бъде изкоренена."

Кени заявява, че неравенството вероятно ще се запази и бедността все още ще съществува към края на изследвания период, но по-високият растеж би трябвало да означава, че повечето хора имат стабилна заетост и доходи, вместо да разчитат на неформални трудови взаимоотношения или натурално стопанство. Той добавя, че до 2050 г. нито една държава няма да бъде класифицирана като страна с ниски доходи. Като такива към днешна дата се определят държавите с брутен национален доход на глава от населението от 1 085 долара или по-малко.

Кени, който е автор на книгата “Getting Better: Защо глобалното развитие е успешно”, казва пред изданието, че той и Зак Геан, който е работил заедно с него по новото изследване, са използвали исторически данни за доходите, демографските промени, образованието и температурата, за да прогнозират бъдещето световната икономика.

Според прогнозата крайната бедност - животът с по-малко от 2,15 долара на ден, ще спадне под 2% в световен мащаб до 2050 г. от около 8% през 2022 г. В Африка, където тя е най-висока, спадът се очаква да бъде от 29% на 7%.

Годината на несбъднатия стопански апокалипсисЛъчезар Богданов: „Краят на света“ не се случи, независимо от шока с енергийните доставки и войната

Повече от 2/3 от хората по света ще живеят с над 10 долара на ден до 2050 г., в сравнение с около 42% днес.

Авторите прогнозират много по-бавен растеж в страните с високи доходи през следващите две десетилетия, като БВП на глава от населението ще нарасне само с около 20% спрямо 2019 г., докато в страните с ниски и средни доходи ще се удвои.

Ратин Рой, управляващ директор на мозъчния тръст за глобални въпроси ODI, на свой ред, обяснява, че прогнозите на Кени са възможни, но "ако всеки прави правилните неща".

"Нещо, което се наблюдава през последните 100 години, е, че хората не правят правилните неща", казва той пред The Guardian. "През по-голямата част от живота ми като възрастен човек бедността в световен мащаб намаляваше, докато преди три години не започна да се увеличава заради различни фактори, сред които важно място заема и пандемията, но тя не е единствена. И се оказва, че е много трудно отново да се върнем към низходящата тенденция."

По думите му е важно държавите да се грижат за своите граждани с минимални финансови възможности, а фактът, че бедността все още продължава да съществува в страни като Обединеното кралство и САЩ, показва, че ще е необходимо нещо повече от икономически растеж.

Един от факторите, който може да наруши случването на тази прогноза, е именно слабият растеж и застаряващото население в богатите страни, което може да доведе до възприемане на изолационистки и авторитарни политики в отговор на рецесиите.

"Ако погледнете демографските тенденции, всичко изглежда наистина по-скоро положително за страните с ниски и средни доходи като цяло. Така че аз съм по-голям оптимист за тях, с уговорката, че всичко зависи и от действията на богатите страни, и с уговорката за простите неизвестни", казват още авторите на доклада пред изданието.