Консултативният съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход към министъра на икономиката и индустрията обсъди механизмите за поемане от държавата на оперативното управление на рафинерията в Бургас, в случай на форсмажорна ситуация.

Подобна хипотеза се налага със Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, приет в края на мандата на 48-о Народно събрание.

„Необходимо е да бъдат създадени критерии и условия, на които да отговарят особените търговски управители на обектите от критичната инфраструктура, какъвто е рафинерията в Бургас“, каза министър Никола Стоянов по време на днешното заседание.

Окончателно: При криза държавата ще поема контрол над рафинерията в БургасПарламентът прие на второ четене промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

По думите му:

„Държавата трябва да е подготвена и да реагира в рамките на часове, ако ситуацията го налага“.

Затова и поставя темата във фокуса на Консултативния съвет като първа стъпка за създаването на работещ и ясно установен механизъм за прилагане на законовата разпоредба, в случай на форсмажорна ситуация.

Регистърът на обектите, който включва бензиностанции и пълначни станции ще бъде дигитализиран. По този начин всички регистрирани обекти ще бъдат видими и ще се завиши контролът по отношение на онези, които извършват дейност без регистрация.

Консултативният съвет е съвещателен орган, в който участват представители на Министерството на енергетиката и индустрията, Министерството на финансите, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” към Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология, Агенция „Митници”, Националната агенция за приходите, Комисията за защита на конкуренцията, Държавна агенция „Национална сигурност” и на представителни браншови организации, икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.