От началото на 2022 г. вносът на суров петрол в ЕС претърпява значителни промени, отчита Евростат.

До края на януари същата година, преди избухването на войната, вносът от различен произход остава относително стабилен, като Русия е основният източник на внос на суров петрол.

От последното тримесечие на 2021 г. до януари 2022 г. вносът от Русия варира от 39 657 хил. барела до 49 698 хил. барела, което представлява 24% до 31% от общия внос.

САЩ са вторият по големина доставчик на суров петрол за ЕС, като са осигурили между 19 115 хил. барела и 20 751 хил. барела, което представлява 10 % до 13 % от общия внос на суров петрол.

Норвегия и Казахстан също са доставяли сходни количества суров петрол, вариращи между 8% и 14% от общия внос, докато вносът от Ирак е бил малко по-нисък, варирайки между 7% и 12%. Вносът от Либия и Обединеното кралство съставлява около 5% от общия внос.

Нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г. оказва значително въздействие върху вноса на суров петрол в ЕС. Ситуацията е много нестабилна от февруари до април, с голям внос от Русия през февруари и април (съответно 63 859 хил. барела и 58 976 хил. барела, представляващи 33% и 30% от общия внос) и нисък внос през март (31 820 хил. барела, представляващи 18% от общия внос).

През май 2022 г. вносът от Русия намалява до 24 162 хил. барела (12% от общия внос) и остава относително стабилен до септември 2022 г.

От септември нататък вносът постепенно намалява, достигайки 7 645 хил. барела (4% от общия внос) през декември 2022 г. (шестият пакет от санкции на ЕС срещу Русия, приет от Съвета през юни, се състоеше в забрана за внос на руски морски суров петрол от 5 декември 2022 г.).

Спадът на вноса от Русия беше компенсиран от увеличение на вноса от други източници. През декември 2022 г. най-големите доставчици на суров петрол са САЩ с 344 483 хил. барела (18% от общия внос), +6 процентни пункта (пр.п.) в сравнение с последното тримесечие на 2021 г., и Норвегия с 344 483 хил. барела (17% от общия внос), със 7 пр.п. повече.

Вносът от Либия и Обединеното кралство се е увеличил с няколко процентни пункта (съответно +2 пр.п. и +4 пр.п.). Вносът от Казахстан и Ирак остана на сходни нива или се увеличи незначително в сравнение с последното тримесечие преди войната.

ЕС забрани вноса на руски петрол, но не може да го спре Суровият петрол е пословично труден за проследяване на световните пазари

Има два елемента, които определят цените на суровия петрол: спот пазарът и видът на суровия петрол. Преди руската агресия в Украйна цената беше стабилна - около 80 щатски долара за барел, като разликите между видовете суров петрол бяха малки (по-малко от 4 щатски долара за барел).

Нестабилната геополитическа ситуация обаче предизвика висока волатилност на пазара и от февруари 2022 г. цените на суровия петрол започнаха да се повишават значително.

През март 2022 г. цената на суровия петрол от Русия (Urals) е по-ниска от тази на другите видове, като отстъпката е приблизително 16 щатски долара за барел в сравнение със средната цена на другите четири най-разпространени вида петрол.

През следващите месеци руският петрол Urals се търгува на силно занижена цена (приблизително 30 щатски долара за барел).

В същото време цените на другите видове петрол се колебаят в по-голяма степен. Пазарът е най-малко стабилен през юни и юли 2022 г., като разликите в цените на другите четири най-разпространени вида петрол варират от 9 до 12 щатски долара за барел, което е три до четири пъти повече, отколкото преди войната.

Към края на годината ситуацията се стабилизира, с намаляващ внос от Русия, по-ниски цени на суровия петрол и по-малка волатилност на цените. Най-големите доставчици на суров петрол в ЕС са САЩ, Норвегия и Казахстан, което показва, че ЕС успява да се адаптира към променящия се пейзаж на петролния пазар и на практика да премахне зависимостта си от руския петрол, обобщава в заключение социологическата агенция.