Политическа воля, работещ парламент и финализиране на нормативни правила от законодателството са трите основни цели, от които зависи членството на България в еврозоната. Около тази позиция се обединиха представители на служебния кабинет, банковия сектор и бизнеса, които присъстваха на конференция на тема „България в Еврозоната: Какво следва за бизнеса“.

Форумът беше организиран от Американската търговска камара в България, която се включва в обществената дискусия за възможностите за стабилност и растеж на България по пътя ѝ към пълноценна интеграция в Европейския съюз.

Присъединяването към еврозоната е един от двата основни стълба, заедно с влизането в Шенгенското пространство, които ще завършат мястото на страната в този значим икономически и политически съюз, подчертават от организацията.

Въвеждането на единната европейска валута е естествен процес от европейската интеграция на България и начин да се позиционира като активен член в европейската общност, като участва пълноценно в дневния ред на Европа, обясниха от Камарата.

Какво ще спечелим от еврозоната

България се нуждае повече от всякога от свежи инвестиции и подкрепа на съществуващия бизнес. Забавянето на влизането в еврозоната от една страна е пречка външните инвеститори да се чувстват по-комфортно в текущата бизнес среда, която трябва да се подобри, а от друга, води до обезценяване на българските компании, тъй като твърде дълго време стоим в т.нар. чакалня, допълват от организацията.

Присъединяването към еврозоната е безпрецедентна стъпка за гражданите, бизнеса за цялото общество, категоричен е зам.-служебният министър на финансите Методи Методиев.

За гражданите, това ще е по-пасивен процес, допълни той.

Банковите сметки ще са превалутират автоматично, а цените ще са едновременно в лева и евро за известен период от време. За да изглежда това автоматично, политиците ще разчитат бизнесът да си партнира с държавата.

Може ли еврото да засили международното си влияние? Еврото отдавна присъства извън границите на 19-те държави от еврозоната, в които то е въведено като официална валута

По тази причина, в процеса на изготвяне на проекта на Закона за въвеждане на еврото са включени инструкции за бизнеса и синхронизация с всички министерства. Създадени са работни групи, които са дали своите становища и предложения, обясни Методиев.

Бизнесът трябва да се подготви най-вече за обозначаване на цените в лева и в евро. Един важен детайл – курсът на лева към еврото няма да се променя и остава 1.95583 лева за едно евро, подчерта заместник-министърът на финансите.

Един месец след въвеждане на еврото, левът ще излезе от обращение.

Годишните финансови отчети, всички счетоводни процеси и данъци ще се изчисляват и ще се възстановяват в евро. Разходите за изчисляване на цените ще са за сметка на бизнеса и няма да се компенсират с публични средства, но държавата ще направи всичко възможно те да са минимални, обясни Методиев.

Събирането на вноски, глоби и други публични задължения също ще е евро, допълни той.

Държавата ще положи максимални усилия, за да подготви нормативната база, като позитивният подход на всеки участник е от изключително значение, заяви Методиев.

Какво знаем и не знаем за еврото – БНБ отговаря на най-важните въпросиПоредица за най-честите въпроси за еврото

Зам.-министърът цитира данни от социологическо проучване, според което 2/3 от бизнеса твърдо подкрепя влизането в еврозоната и очакванията са за позитивни резултати.

Ще се стимулират инвестициите, ще се стигне до по-голяма институционална конвергенция спрямо основните страни в ЕС и ще се катализират редица реформи в страната, заяви зам.-министърът на финансите.

Имаме няколко законодателни инициативи, които трябва да бъдат реализирани и приети от парламента, но не стигна времето и може би политическата далновидност на някои депутати, допълни той.

Относно критерият за инфлация, който към момента не се изпълнява като основен елемент от процеса на нашето присъединяване, зам.-министърът заяви, че се надява през следващите месеци инфлацията да започне осезаемо да спада.

Служебното правителство продължава работа по подготовката за присъединяване с ускорени темпове, от там нататък решенията са на законодателите. Моята надежда е те да демонстрират последователност и да прекратят политическото си говорене, допълни Методиев.

Какво знаем и не знаем за еврото - част IIКакво означава превалутиране от левове в евро и още 8 въпроса за еврозоната

Той посочи, че пред бюджетната политика има предизвикателства, е едно от тях е, че в средносрочен план се формират рискове за дефицит над 3%.

Затова се нуждаем от благоразумна и консервативна фискална политика, съобразена с икономическия цикъл, в противен случай се създават рискове за цялата фискална стабилност на държавата и неизпълнение на Маастрихските критерии, обясни зам.-министърът на финансите.

Той цитира данните от доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и една от препоръките в него, която е фискалната политика да бъде затегната и върната към по-консервативни нива на дефицити.

Какви са най-важните задачи

Във форума участие взе и управителят на БНБ Димитър Радев, според когото бизнесът става се по-активен към присъединяването в еврозоната и това е положителна тенденция.

България все още не се намира в лоша позиция. Голяма и важна част от пътя вече е изминат чрез присъединяването на страната ни към Европейския банков съюз и на българския лев към Европейския валутен механизъм, заяви Радев.

Според него има три основни въпроса, на които трябва да се отговори по пътя ни към еврозоната:

 • Каква е изходната ни позиция
 • Тази позиция е уникална, тъй като България е единствената страна в ЕС, която е член на Европейския банков съюз, но не е на еврозоната и е една от двете страни наред с Дания, чиято валута е част от европейския валутен механизъм, обясни Радев.

 • Какво предстои
 • Според управителя на БНБ, сме изправени пред няколко основни групи задачи.

  Номиналните критерии за конвергенция са първата и най-важна задача. Към момента България изпълнява критериите, свързани с публичните финанси, дългосрочните лихвени проценти, валутната стабилност. Единственият критерий, които не изпълняваме, е за инфлацията, за което има както външни, така и вътрешни фактори.

  Според управителя на БНБ, имаме напредък и по втората задача – мерки в небанковия финансов сектор, мерки срещу изпирането на пари, рамката по несъстоятелност, управлението на държавните предприятия.

  Димитър Радев: БНБ изпълнява голям спектър от задачи по въвеждане на евротоОсновен риск пред процеса на присъединяване в определения времеви хоризонт е развитието на политическата ситуация в страната, казва управителят на БНБ

  Третата група задачи включват законодателната програма, която трябва да осигури законодателната рамка за работа на институциите и бизнеса в условията на еврозоната.

  Радев отчете, че в края на миналата година има няколко приети законодателни акта, но това, което предстои е много повече, и то е свързано не толкова готовността с проекти на законодателни актове, а с процедурата на разглеждане и приемането им от парламента.

  Той обясни още, че БНБ е финализирала проектозакон за еврото, като предстои той да бъде приет и представен на 13 април на заседание на УС , след което ще бъде представен на министерството на финансите и придвижен към Народното събрание. Става въпрос за това да имаме работещ парламент и политическа воля, подчерта управителят на БНБ.

  Относно задачите за техническа подготовка и логистика, Радев посочи, че върху БНБ и търговските банки пада не малка част от тежестта на изпълнението им.

  1 януари 2025 г. е възможната дата приемане на еврото, заяви ДомбровскисИнфлацията е основното нещо, което ни забавя по пътя към еврозоната

  БНБ вече разполага с пълния набор от документи и се подготвя за първите тестове за монети в евро.

  Изпълнява се програмата за развитие и осъвременяване на системата от касови центрове. Адаптирането на платежните системи също протича по план и в тясно сътрудничество с ЕЦБ. Сравнително гладко протича и подготовката на търговските банки, създадени са функционални звена за планиране и координация по всички дейности, свързани с еврозоната.

 • Комуникационна кампания
 • Тя е важен фактор за достигане на посланията и отговорите на конкретните въпроси в процеса на присъединяване.

  Много сериозно беше забавена комуникационната кампания не поради липса на готовност, а поради особеностите на политическия процес у нас през последните 2 години, смята Радев.

  Не виждам причина формалният старт на кампанията да не стане до края на месеца, категоричен е той.

  Според него, България е изпълнила най-важните условия процесът по присъединяване към еврозоната да завърши успешно. Ние не сме в началото на пътя, а на финалната права, каза той. Според него, отговорът за успешно завършване на процеса се съдържа в една дума: "консолидация", но с три важни измерения – политическо, институционално и фискално.

  Приемането на еврото в България се отлага с 1 годинаКонвергентен доклад ще бъде договорен след като страната ни изпълни критериите от Маахстрихт и бъдат приети четирите закона, свързани с членството, един от които е този за БНБ

  Политическото измерение означава работещ парламент, редовно правителство с ясно дефинирани и последователно изпълнявани приоритети, като присъединяването към еврозоната трябва да бъде един от тях.

  Институционална консолидация означава реформи, но не самоцелни, които да преодолеят съществуващите институционални дефицити в страната и да постигнат институционална конвергенция.

  Фискална консолидация означава възстановяване на практиките на дисциплиниран бюджет. Това е важно в средносрочен и дългосрочен план, не само за еврозоната, но е свързано и със структурни реформи. Един дисциплиниран, редовен бюджет засяга сфери като инвестиции, пазар на труда, социално подпомагане, здравеопазване, енергийна сигурност, обясни Радев.

  Какво показва опитът на другите

  На форума присъстваха и представители на Американската търговска камара в Хърватия и Гърция, които споделиха какъв е опитът на техните държави след присъединяването им към еврозоната.

  Оправдаха се очакванията на нашата икономика за позитивно развитие, повишаване нивата на продуктивност и интерес от чуждестранни инвеститори, за които приемането на еврото беше важен сигнал, заяви Андрея Желюшич – изпълнителен директор на Американската търговска камара в Хърватия.

  Като един от най-позитивните ефекти след приемането на еврото тя посочи намаляването на разходите за транзакция, които значително са улеснили бизнеса и са увеличили печалбите му.

  Хърватия, еврото и кафето - дали всичко не е една голяма измислена драма?Месеци преди официалното въвеждане не еврото всички цени се изписваха и в двете валути, за да знаят потребителите какво предстои

  Хърватия обаче е въвела и строг мониторинг в търговския сектор от миналия септември, за да бъде избегнато спекулирането с цените в периода на съвместното функциониране на националната и европейската валута. По този начин е постигнато минимализиране на рисковете, посочи Желюшич.

  Тя отбеляза, че подготовката на всички нива – политическо, икономическо и законодателно е била от изключителна важност за плавния преход към еврото. Постигнато е пълно съгласуване с европейската финансова рамка и прилагане на правните инструменти на хърватските пазари.

  Процесът на адаптация има своите сложности, като особено важно е да се следят ценовите нива в първата седмица от въвеждането на единната валута, което за Хърватия е била първата седмица през януари 2023 г.

  Нашият опит е един много добър пример за вас, каза в заключение Желюшич.

  Нашият опит показва, че едно от най-големите предимства в присъединяването към еврозоната е повишаването на възможностите за иинвестиции в дългосрочен план, обясни Елиас Спиртуниас, изпълнителен директор на Американската търговска камара в Гърция.

  Той също подчерта същественото значение на това националното законодателство да се съгласува с нормативните изисквания и законова рамка на Европейската централна банка.

  Страшно ли е еврото? Какво ни очаква, когато приемем единната валутаФорум на високо равнише представи перспективите на членството в еврозоната

  Какво се случи с Гърция?

  Постигнахме трайно икономическо и финансово стабилизиране, подчерта Спиртуниас.

  Адаптирането на еврото овладя кризисните нива в страната. Подобрихме по ефективен начин фискалната си политика. Кредитният рейтинг се повиши, допълни той.

  С присъединяването си в еврозоната, България ще стане част от общия валутен пазар в ЕС, с което ще осъществява много по-лесно търговията с чуждестранните си партньори, категоричен е гръцкият представител на Американската търговска камара.