През 2022 г. на всеки 100 лева българинът е инвестирал 3.22 лв. на капиталовите пазари. 10 години по-рано този показател е бил 1.02 лв.

Делът на активите, насочени в схеми за колективно инвестиране като стойност от БПВ, е 2% - значително по-малко от други европейски страни

Тези данни бяха обявени днес на съвместно събитие на УниКредит Булбанк и компанията за управление на активи Амунди, които отбелязаха 20 години от предлагането на първия чуждестранен взаимен фонд регистриран и предлаган от банка в България, както и постигнатите в този период резултати.

В последните 5 години (от 2018 до 2022 г.) средният годишен ръст на инвестициите във взаимни фондове в страната е бил 20%. Така към края на миналата година инвестициите са достигнали 3% дял в спестяванията на българите. За сравнение този процент за страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ вкл. България, Чехия, Словакия, Хърватия, Унгария и Румъния) е почти 16%.

„УниКредит Булбанк винаги се стреми да въвежда новостите на пазара за своите клиенти. Това важи в пълна степен и за предлагането на инвестиционни продукти, което развиваме успешно вече 20 години. Данните вече показват, че инвестициите вече са влезли в портфейла на нашите клиенти като начин за спестяване и ще продължим да работим за разгръщане на потенциала на този пазар“, каза Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на УС на УниКредит Булбанк.

Ален Бери, главен изпълнителен директор на „Амунди Чехия“, отбеляза, че в България делът на активите, насочени в схеми за колективно инвестиране, представляват едва 2% от БВП. За сравнение в Чехия този показател е 5%, а във Франция – 123%.

„Към 2022 г. инвеститорите от Централна Европа инвестират в пъти повече от българските, като конкретно чехите инвестират 15 пъти повече от българите“, посочи Бери.

Сравнението между развитието на обемите депозити и обемите инвестиции в последните 10 години също показват интересна тенденция. „Въпреки абсолютната доминация на депозита като форма за спестяване сред нашите клиенти, ръстът е обема на инвестициите в последните пет години е пет пъти по-голям от ръста в обема на депозитите – съответно 558% спрямо 109%“, обясни Борислав Генов, Директор Банкиране на дребно на УниКредит Булбанк.

През 2012 г. на всеки 100 лв. в депозит бългaринът е инвестирал 1.02 лв. на капиталовите пазари, докато през 2022 г. средната сума на инвецтицията се увеличава до 3.22 лв.

„Освен че инвестират повече, клиентите ни все повече и разнообразяват портфейла си. От 5 фонда през 2003 г., днес клиентите на УниКредит Булбанк имат на разположение повече от 30 фонда за инвестиции“, допълни Генов. Най-предпочитан от клиентите на банката остава „Спестовен план Амунди“, който дава възможност за регулярно инвестиране с малки суми. Той е предпочитан от 8 от 10 клиенти на банката, които ползват инвестиционни продукти.