Според доклад на Mаstercard "гиг" икономиката – глобален пазар, на който компании и специалисти на свободна практика влизат в договорни отношения в рамките на дадени проекти, ще нарасне със 17% през 2023 г., достигайки до около 455 млрд. долара.

В рамките на следващите пет години нейният дял се очаква да се удвои до 873 млрд., а изчисленията на Statista дават още по-голяма яснота относно бъдещето на тази алтернатива на постоянните договорни отношения - до 2027 г. около 50% от работната сила в САЩ ще работи на свободна практика.

„Гиг“ икономиката е пазар на труда, съставен от предимно времени позиции и такива на половин работен ден, които се запълват от специалисти на свободна практика и фрилансъри, вместо от постоянни служители на трудов договор.

Тя набра голяма скорост през изминалото десетилетие след кризата от 2008 г., която в комбинация с технологичното развитие отключи нови бизнес модели като Uber, AirBnB, нискотарифните авиолинии и много други“, обяснява Пламен Цеков, изпълнителен директор на GigsRemote, платформа, която свързва опитни ИТ специалисти с компании, търсещи външна експертиза.

В допълнителен катализатор за развитието на този тип икономика се превръщат моделите на дистанционна и хибридна работа, възприети от повечето компании по време на пандемията от Covid-19. Те не само променят вътрешните процеси в организациите, но и целия пазар на труда, отключвайки още повече потенциал за формирането на т.нар. „човешки облак“.


Пламен Цеков, изпълнителен директор на GigsRemote

„Облак“ от знания и умения променя всичко

Разпръснати по цял свят, към днешна дата над 70,4 млн. души в глобален мащаб работят на свободна практика, като се очаква броят им да достигне 79,6 млн. до 2025 г. и 90,1 млн. до 2028 г. По този начин, посочва Пламен Цеков, се получава т.нар. „човешки облак“.

„Това е специфичният дял от „гиг“ икономиката, в който специалистите работят изцяло отдалечено, давайки достъп до огромно количество талант и всякакви умения от много точки на света. Човешкия облак е аналог на ИТ облака, но вместо изчислителни ресурси, масиви от данни и приложения, работещи отдалечено (без да знаете точно къде са разположени), имаме хора с различни умения в различни точки на света, работещи и предоставящи услуги“, обяснява той.

Това на свой ред води до сериозни промени на пазара на труда, за които бизнесът трябва да бъде готов.

„Говорим за нова норма на поведение, различна от тази на служителя, който очаква всичко да му бъде подготвено от компанията. Това са хора, които държат всичко в свои ръце и осъзнават много по-добре каква добавена стойност дават на един проект. Такъв тип специалисти са много по-отговорни по отношение на срок, детайли, качество, тъй като в крайна сметка работят за собственото си име“, казва още изпълнителният директор на GigsRemote.

Но специалистите на свободна практика имат различно отношение и към самите си работодатели. Много от тях все по-малко се ангажират с корпоративната култура и ценностната система на една организация. По друг начин казано, хората стават все по-лоялни към това, което правят, за сметка на организацията, за която го правят.

Служителите над 50 изживяват Ренесанс на пазара на труда Много компании все по-често предпочитат по-възрастни хора с предположението, че имат по-добра работна етика

„В новата реалност с хибридни и дистанционни модели на работа хората се печелят много по-трудно.

Затова бизнесът трябва да се ориентира към дуалната стратегия за работната сила. Тя е бъдещето на пазара на труда“, категоричен е Пламен Цеков и описва нейните характеристики:

Екип-ядро от постоянни служители, които са дългосрочно с бизнеса и носят специфичното познание и историята, ще са професионално отдадени на компанията, но няма да се очаква да имат специфичната експертиза във всеки един момент. Задържането на тези специалисти ще е ключово за компанията - и „все повече трябва да се акцентира върху тях с дългосрочна мотивация като дялове, акции и опции“.

Втората част на стратегията е свързана с поддръжката на гъвкав екип от консултанти и експерти в дадени области, с голям опит и ефективност в конкретни технологии или практики, които се включват по конкретни проекти, за определено време - и предават знанието или резултатите на вътрешния екип-ядро. При този тип служители „мотиваторите са предимно краткосрочни, но за сметка на това не пораждат големи задължения и обструкции във времето“.

Навигация в „човешкия облак“

Както изчислителният, така и човешкият облак на практика е необятен, което изисква наличието на навигационна система. Именно като част от тази навигационна система е замислена и българската платформа GigsRemote.

Идеята за създаването ѝ е инспирирана от бързо променящата се среда и опита на екипа ѝ в сферата на ИТ услугите, аутсорсинга и промотирането на таланти от Източна Европа на глобалната сцена, а идеята придобива завършеност след налагането на хибридните модели на работа през последните години.

„GigsRemote е алтернатива за бърз и навременен достъп до висококвалифицирани ИТ специалисти. Моделът за ангажиране на свободна практика ни дава възможност да стигнем до много повече старши и опитни специалисти, много по-бързо в сравнение с традиционния подход на наемане на постоянен трудов договор“, обяснява нейният изпълнителен директор.

Автоматизация и продуктивност - AI променя начините, по които работим Технологията отваря много нови хоризонти, но идва и с някои притеснения

Специалистите, търсещи проекти, се регистрират в платформата, след което започва процеса по първоначалното събеседване и насочване. В неговите рамки те задават формата и начина на работа, която желаят, проектите и възнагражденията, които очакват, както и подробности относно професионалната си квалификация, опит, стаж и т.н..

Компаниите дават заявки от какъв тип специалисти се нуждаят и при какви условия. На базата на тези заявки GigsRemote създава кратък списък с подходящи за ролята хора, като по този начин спестява време и усилия и на двете страни.

За по-малко от половин година платформата вече има над 500 регистрирани специалисти и далеч не смята да спира дотук. В бъдеще екипът на GigsRemote планира да излезе извън областта на ИТ експертите и да обхване и други професии, отново с фокус върху отдалечената работа, което поражда въпроса: "Къде е България на картата на "гиг" икономиката?"

България в ерата на „гиг“ икономиката

Очаквано, „гиг“ икономиката (а оттам и човешкият облак) е най-добре развита в Северна Америка и Азия, но Западна, а вече и Централна Европа, също започват да припознават тази алтернатива на консервативните отношения работодател-служител.

Разбира се, тази тенденция няма как да подмине и България, особено с оглед на факта, че у нас вече има много специалисти, които не само искат, но и притежват нужните умения да се влеят в нея, ако получат такава възможност.

За да се развие този пазар обаче, трябва да бъдат преодолени редица предизвикателства от различно естество.

„Първото е развенчаването на мита, че специалистите на свободна практика са по-малко отговорни от служителите на постоянен трудов договор.

В същото време Кодексът на труда много повече лимитира формално рамката на отговорността на служителя на трудов договор, отколкото на специалиста на свободна практика при договор между юридически лица. Нужно е също така изграждане на отговорно и сплотено общество от такива специалисти и възприемане на общ модел на поведение и бизнес етика“, акцентира Пламен Цеков.

Поколението Z не напуска работа Млада служителка разбива на пух и прах твърдения на работодателите

Уменията на компаниите и техните мениджърски екипи да извличат максимална полза и продуктивност от такъв специалисти на свободна практиа също често се превръща в пречка, а остарелите трудово-правни норми завършват списъка с предизвикателствата.

По всичко личи, че въпреки тези подводни камъни „гиг“ икономиката ще продължава да трупа популярност както у нас, така и на глобалната сцена, и във все по-голяма степен ще определя облика на пазара на труда. Основната причина за това е една – тя дава така нужната във времена на икономическа несигурност гъвкавост. И за двете страни.

„Компаниите получават повече гъвкавост по отношение на разходите, но и по-бърз достъп до специфични умения от опитни и доказни професионалисти. Тя също така дава възможност за гъвкаво управление на капацитета от работна сила, особено в турбулентни икономически времена като днешните, както и за бързо започване или спиране на клиентски проекти. На този фон специалистите могат да работят за себе си. Да подбират проектите и клиентите с които се ангажират, да се концентрират върху развитието на най-силните си умения, като същевременно имат гъвкавост по отношение на работно и свободно/лично време“, обобщава в заключение Пламен Цеков.

Така че, който е запленен от идеята да бъде мениджър на себе си, има повод за радост. „Гиг“ икономиката е тук и ще продължава да променя стереотипите на пазара на труда още дълго време.

Компанията е част от Българската предприемаческа асоциация - BESCO.

Иван Гайдаров