В сряда акционерите на Exxon Mobil и Chevron с огромно мнозинство отхвърлиха призивите за по-строги мерки за смекчаване на изменението на климата, отхвърляйки повече от дузина предложения, свързани с темата, на годишните си събрания, съобщава Reuters.

Този решения подкрепят усилията на двата най-големи американски производителя на петрол да устоят на натиска на инвеститорски групи, призоваващи ги да последват европейските си конкуренти и да приемат по-строги цели за намаляване на емисиите.

Европейските Shell, BP и TotalEnergies полагат усилия в тази посока, но след като протестиращи нахлуха по време на техните събрания на акционерите тази година с искания за по-бърз отказ от изкопаемите горива, те също бяха отхвърлени, припомня информационната агенция. Поучили се от колегите си, събранията на Exxon и Chevron са проведени онлайн.

Метанът е 80 пъти по-голям проблем от CO2, а светът изостава с решениетоОколо 30% от повишаването на температурите, на което светът става свидетел, се дължи на този газ


"Няма нито един голям петролен концерн, който наистина да иска да направи този преход", казва Марк ван Баал, основател на активистката група Follow This. "Всички те искат да запазят изкопаемите горива колкото се може по-дълго."

Неговата група, която представлява около 9500 акционери в петролни и газови компании, е поискала от Exxon да определи средносрочни цели за намаляване на емисиите от горивата, изгаряни от клиентите ѝ. Това искане е получило подкрепата на 11% от подадените гласове в сравнение с 27% за предложението на групата за намаляване на емисиите миналата година.

Главният изпълнителен директор Дарън Уудс нарича Follow This "анти-нефтогазова" група, която използва екологични и социални цели, "за да намали важната роля, която Exxon играе" в индустрията.

Exxon е единствената от петте големи западни петролни компании, която няма цел за 2030 г. за намаляване на въглеродните емисии на клиентите на нейните продукти.

Акционерите на Exxon са отхвърлили всички 12 предложения, повечето от които засягат въпроси, свързани с климата.

Как ЕС допринася за по-малко емисии на парникови газовеДепутатите подкрепят предложения на ЕК за за ограничаване на газовете в атмосферата при производство или употреба


Инвеститорите на Chevron също са отхвърлили предложенията за набелязване на цел за намаляване на емисиите на клиентите си.

Ниска подкрепа

Като цяло резултатите показват намаляваща подкрепа за предложенията, целящи да засилят приноса на петролните и газовите компании в борбата с изменението на климата. Въпреки че спечелиха известна подкрепа в началото на това десетилетие, този тип инициативи загубиха сила, след като притесненията относно доставките и цените на енергийните носители нараснаха след нахлуването на Русия в Украйна, посочва Reuters.

Предложението за увеличаване на отчетността на Exxon за измерването на метана например е спечелило 36% от подадените гласове, което е и най-високата подкрепа за което и да е от предложенията. За сравнение, миналата година акционерите одобриха с 51% от гласовете искането Exxon да издаде одитиран доклад за емисиите, като използва насоките за нулеви емисии до 2050 г. на Международната агенция по енергетика.

Акционерите също така са отхвърлили предложението за създаване на план за реагиране при най-лошия сценарий на нефтени разливи за операциите си в Гвиана. То е получило едва 13% от гласовете.