Instagram на Meta Platforms, YouTube на Alphabet, TikTok и Twitter може да се окажат изправени пред регулаторни проблеми съвсем скоро, след като европейската потребителска група BEUC се оплака на Европейската комисия (ЕК) и органите за защита на потребителите, че онлайн платформите “улесняват подвеждащото популяризиране на криптоактиви”.

“Съдебните дела, заведени от американските регулаторни органи срещу водещи криптоплатформи като Coinbase и Binance, заедно с миналогодишния срив на FTX, предизвикаха опасения относно защитата на потребителите, свързана с криптоактиви като Bitcoin и Ethereum. Затова и миналия месец Европейският съюз прие първия в света цялостен набор от правила за регулиране на криптоактивите - MiCа”, припомня Reuters.

SEC заведе ново дело срещу най-голямата платформа за криптотърговия в САЩCoinbase е работила като нерегистрирана национална борса за ценни книжа, брокер и клирингова агенция
В жалбата си, подадена в четвъртък, от BEUC заявяват, че разпространението на подвеждащи реклами на криптоактиви в платформите на социалните медии е нелоялна търговска практика, тъй като излага потребителите на сериозни вреди като например загуба на значителни суми пари. Организацията посочва също така, че това се случва чрез реклами и инфлуенсъри и призовава Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите да изиска от онлайн платформите да приемат по-строги политики за реклама на криптовалути и да предприемат мерки за предотвратяване на подвеждането на потребителите от страна на инфлуенсъри.

Впоследствие Мрежата следва да информира Европейската комисия за ефективността на тези мерки, заявяват от BEUC в жалбата си и се обръщат към европейските органи за защита на потребителите с молба да си сътрудничат с европейските надзорни органи за финансови услуги, за да гарантират, че платформите адаптират рекламните си политики, за да предотвратят подвеждащото популяризиране на криптовалути.

Криптопазарът иска глобален консенсус вместо При липсата на други правни рамки, правилата на ЕС ще служат като международни норми
"Криптовалутите скоро ще бъдат регулирани с новия регламент за пазара на криптоактиви, но това законодателство не се отнася за компаниите от социалните медии, които се възползват от рекламата на криптовалути за сметка на потребителите", категорична е Моник Гойенс, генерален директор на BEUC . "Ето защо се обръщаме към органите, отговарящи за защитата на потребителите, за да гарантират, че Instagram, YouTube, TikTok и Twitter изпълняват задължението си да не допускат популяризиране на крипто измами и фалшиви обещания".

Групите на потребителите в Дания, Франция, Гърция, Италия, Литва, Португалия, Словакия и Испания също са се присъединили към жалбата.