Огромното мнозинство от най-големите компании в света не са направили почти нищо през последните пет години, за да намалят замърсяването на планетата дотолкова, че да се избегне катастрофалното изменение на климата.

Според нов доклад на ESG Book, цитирано от CNN, големите компании или допринасят за екстремните нива на затопляне, или изобщо не оповестяват емисиите си на парникови газове.

Водещият доставчик на данни за устойчивост установява, че усилията на едва 22% от 500-те най-големи публични компании по пазарна стойност в света са в съответствие с Парижкото споразумение, целящо ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива. Това е незначително увеличение в сравнение с 18% през 2018 г.

Учените, занимаващи се с климата, смятат, че повишаването на средната глобална температура с 1,5 градуса е ключова повратна точка, отвъд която шансовете за екстремни наводнения, суша, горски пожари и недостиг на храна могат да се увеличат драстично. В същото време, показва проучването, темповете на почти половината, или 45%, от компаниите биха довели до затопляне от поне 2,7 градуса по Целзий - катастрофално ниво, което може да изложи милиарди хора на риск. Все пак това е спад спрямо 61% през 2018 г.

Инвестициите в слънчева енергия за първи път изпреварват тези в петролГлобалните инвестиции в енергетика ще бъдат около 2,8 трилиона долара, от които над 1,7 в чисти технологии
"Данните ни дават ясно послание: трябва да направим повече и то бързо", коментира главният изпълнителен директор на ESG Book Даниел Клер. "Без фундаментална промяна в начина, по който функционира световната икономика, не е ясно как ще видим значителна промяна."

Докладът е последното от поредицата доказателства, че светът е далеч от верния път за постигане на целите си в областта на климата. В същото време големите замърсители като Shell и BP отново насочват вниманието си към производството на изкопаеми горива след година на високи печалби, подпомогнати от покачващите се цени на петрола и газа, акцентира CNN.

Бавен напредък

В своя анализ ESG Book присъжда "температурни оценки" на компаниите въз основа на публично оповестени данни за емисиите и фактори като цели за намаляване на емисиите, за да определи приноса на всяка една от тях към глобалните климатични цели.

Анализът обхваща компании с пазарна стойност от поне 10 млрд. долара в САЩ, Обединеното кралство, Китай, Индия и Европейския съюз и отчита преките емисии от дейността, както и непреките емисии от използването на продуктите им. Това е особено важно за петролните и газовите компании, тъй като по-голямата част от техните емисии се генерират от изгарянето на продукти като бензин и реактивно гориво.

Пробив! Учени доставиха слънчева енергия от Космоса до ЗемятаТехнологията обещава потенциално неограничено колоичество възобновяема енергия по всяко време на деня
В Обединеното кралство, Индия и ЕС броят на дружествата с цели за намаляване на емисиите, съобразени с Парижкото споразумение, почти не се е променил от 2018 г. насам, докато напредъкът в Съединените щати и Китай е по-голям, но от по-ниска изходна база.

В Съединените щати 20% от дружествата имат установени политики в сферата, което е увеличение спрямо 11% през 2018 г. В Китай 12% са се присъединили към Парижкото споразумение, в сравнение с едва 3% преди пет години.

"Окуражаващото е, че знаем какви лостове да дърпаме и много от тези компании сега са много по-активни. Но както показват данните, не е задължително всички да се движим с правилното темпо", казва Клер пред CNN.

Според него ще е необходима комбинация от по-строги правителствени политики, промени в поведението на потребителите и технологични пробиви, за да се постигне значителна промяна в сегашната траектория на движение по отношение на климата.

Паркингът е електроцентрала и електроцентралата е паркинг Производството на зелена енергия е бъдещето и затова не е учудващо, че все повече страни търсят начини да го улеснят или наложат
Институционални инвеститори като пенсионните фондове също трябва да играят важна роля за насочването на повече капитал към технологиите за възобновяеми източници, категоричен е той.

И вече има признаци, че този паричен поток набира скорост. Според Международната агенция по енергетика инвестициите в слънчева енергия за първи път ще изпреварят инвестициите в производството на петрол през тази година. Въпреки това се очаква и през 2023 г. да бъдат инвестирани малко над 1 трилион долара в петрол, газ и въглища, което е значително над нивото, съответстващо на постигането на нулеви нетни емисии в света до 2050 г.