Американската мечта може да изглежда различно за всеки, но в основата си тя обещава широки възможности за постигане на успех без значение в колко бедно или богато семейство е роден човек.

Последните изследвания обаче показват, че това е по-вероятно да се случи в Дания, Германия, Австралия и Обединеното кралство.

В скорошен доклад, озаглавен „Постоянство на бедността между поколенията в страните с високи доходи“, учени от Bocconi University, Rockwool Foundation and Stockholm University проучват как се разпространява бедността между поколенията.

Тяхното откритие: В САЩ тя е четири пъти по-силна, отколкото в Дания и Германия, и два пъти по-силна, отколкото в Австралия и Обединеното кралство.

Мярката на изследователите за постоянство на бедността в САЩ е 0,43, което означава, че „преживяването на цялото детство в бедност е свързано с 43 процентни пункта по-висока средна експозиция на бедност по време на ранната зряла възраст (в сравнение с възрастен, който не е бил изложен на бедност в детството си)". В Дания този показател е само 0,08.

Това означава, че докато американско дете, което расте в бедност, е много по-вероятно да бъде бедно в зряла възраст, датското дете, което расте в бедност, е много по-малко вероятно да живее в бедност на ранна зряла възраст.


Къде живеят най-щастливите хора в света? За шеста поредна година една и съща страна води класацията за щастлие на World Happiness Report

Изследователите откриват, че тази разлика между страните няма много общо с разликите в качеството на образованието, нито се основава на расова дискриминация или местоположение, като постоянната бедност в САЩ е висока по расови и географски признаци.

Вместо това те откриват, че устойчивостта на бедността е тясно свързана с данъчните ставки и това, което учените наричат, „ефекти на застрахователния трансфер“.

„САЩ са архетип на либерална и остатъчна социална държава, характеризираща се със стратифициран достъп до висше образование и заетост, висока възвращаемост на доходите от висшето образование и сравнително слаба социална държава по отношение на осигуряването срещу рискове в зряла възраст“, казват изследователите.

Друг интересен израз, който учените използват за САЩ, е „наказанието за остатъчна бедност“ - или белезите, които детството в бедност може да остави върху индивида. Изследователите установяват, че „детската бедност е особено тежка в САЩ“, позовавайки се на по-малкия достъп до качествено здравеопазване сред жителите на САЩ с ниски доходи.

Това последно изследване повтаря много други подобни. Още през 2017 г. излязоха данни, че Обединеното кралство, Канада и Дания предлагат по-голям шанс за социална мобилност от САЩ.

Съвсем наскоро изследване, публикувано от Федералния резерв в Чикаго, установи, че САЩ имат относително ниски нива по отношение на възходящата промяна в нивото на доходите на децата в сравнение с тези на техните родители спрямо други развити икономики – и че тези нива намаляват през последните 40 години.