Седем години след референдума за Брекзит делът на британците, които искат отново да се присъединят към ЕС, се е повишил до най-високото си ниво от 2016 г. насам, сочи ново проучване, цитирано от The Guardian.

Както британците, така и европейците като цяло не смятат, че други държави ще последват примера на Великобритания, но британците са по-оптимистично настроени за бъдещето на блока - до степен да вярват повече на Европейската комисия, отколкото на собственото си правителство.

Данните от последното проучване на YouGov за проследяване на резултатите от Брекзит показват, че като се изключат тези, които заявяват, че не биха гласували или не знаят как, ако подобен референдум се проведе сега, 58,2% от гражданите на Великобритания биха дали гласа си за повторно присъединяване.

Процентът е малко по-нисък от регистрираните през февруари тази година 60% - най-високата стойност, откакто през февруари 2012 г. започнаха да се събират сравними данни. Освен това този процент се увеличава повече или по-малко последователно, след като достигна най-ниската си стойност след референдума - 47% в началото на 2021 г.

Липсата на достатъчно работници засилва инфлацията във Великобритания Това е факт, въпреки че страната отчита рекордна заетост от 33,1 млн. души


В повечето от анкетираните държави от ЕС подкрепата за продължаване на членството в съюза е спаднала до нивата, на които беше преди нахлуването на Русия в Украйна, което предизвика силен ръст на проевропейските настроения, показват още данните на YouGov.

Запитани дали биха гласували за оставане в ЕС или за напускане при референдум в стил "Брекзит", 62% от анкетираните във Франция и 63% в Италия, които традиционно са сред най-малко ентусиазираните държави-членки на ЕС, са отговорили, че биха гласували за оставане.

87% от анкетираните в Испания заявяват, че биха избрали да останат в ЕС, както и 79% в Дания, 70% в Швеция и 69% в Германия.

Няма да има други напуснали

Рекорден дял от анкетираните във Великобритания също така смятат, че сега е малко вероятно други държави да последват примера на страната им и да напуснат ЕС през следващото десетилетие - 42% са заявили, че това е малко вероятно, в сравнение с 26% преди три години, докато 40% - че това е вероятно, което е спад спрямо 58% тогава.

В държавите от ЕС се наблюдава подобна тенденция - 45% от анкетираните във Франция са заявили, че според тях е вероятно друго излизане от ЕС, докато през февруари 2020 г. те са били 55%. В Германия цифрите са 36% (спад от 42%), а в Дания - 29% (спад от 41%).

Как се промени британският пазар на труда след БрекзитБроят на работниците от държави извън ЕС за първи път е надминал броя на техните колеги от блока


Въпреки че след референдума във Великобритания настроенията към членството в ЕС са се променили значително, 51% продължават да смятат, че е малко вероятно Великобритания да се присъедини отново към ЕС в някакъв бъдещ момент. Но и тази цифра спада повече или по-малко устойчиво - преди две години тя е 62%.

29% от респондентите във Великобритания заявяват пред YouGov през април, че смятат, че е вероятно страната да се присъедини отново - в сравнение с 21% в началото на 2021 г.

Все по-малко италианци (61%) и фрацузи (54%) са уверени, че Великобритания ще се присъедини отново, но при датчаните (43%) и шведите (49%) позитивните нагласи в това отношение се засилват. Във всички държави делът на респондентите, които смятат за вероятно завръщането на Великобритания в ЕС, се повишава в сравнение с 2021 г.

Уверени в европейското бъдеще

Увереността на британците в бъдещето на ЕС също се е повишила значително в сравнение с времето непосредствено след референдума. За първи път в историята повече британски респонденти (41%) заявяват, че са оптимисти за ерспективите на блока. Песимистите са 36%.

Икономист на Bank of England: Британците трябва да приемат, че са по-бедниГлавният икономист Хю Пил казва, че работниците и фирмите трябва да спрат да се опитват да прехвърлят растящите разходи чрез повишаване на цените или искане на по-високи заплати


По-малко оптимизъм обаче има по отношение на въздействието на Брекзит върху британската икономика. Около 58% от британските респонденти заявяват, че според тях излизането на страната от ЕС ще има отрицателно въздействие - рязко увеличение спрямо 50% преди две години.

Може би най-изненадващото е, че респондентите във Великобритания са по-склонни - макар и с малка разлика - да кажат, че имат по-голямо доверие на Европейската комисия (25%), отколкото на собственото си правителство (24%).

Доверието в британското правителство се е сринало от 40% през април 2021 г., докато това в Комисията се е покачило от 2016 г. насам.