Средното работно време на служителите варира значително в различните държави членки на ЕС, показват нови данни на статистическата служба Евростат, цитирани от Euronews.

Пандемията през последните години увеличи часовете от вкъщи, а все повече компании предоставят гъвкави възможности за работа от разстояние.

В няколко държави се изпробват и четиридневни работни седмици със същото натоварване на служителите.

През 2022 г. заетите лица в ЕС на възраст 20-64 години са работили средно 36,2 часа седмично или с 24 минути по-малко отпреди пандемията през 2019 г., сочат данните на Евростат.

Миналата година средният брой на действителните седмични работни часове на основна работа в ЕС варира от 32,4 часа в Нидерландия до 39,7 часа в Гърция и Румъния. Това включва работещите на пълно и непълно работно време на възраст между 20 и 64 години.

В балканските страни се работи най-дълго

Най-дългата работна седмица е била в Турция - 42,9 часа през 2020 г., когато са последните данни, следвана от Черна гора (42,8 часа, данни за 2020 г.) и Сърбия (42,3 часа). Това са държавите, в които средната продължителност на работната седмица е над 40 часа.

Гърция и Румъния са следвани от Полша (39,5 часа), България (39,2 часа) и Северна Македония (39 часа).

Всичко това показва, че хората в балканските страни имат най-дълги средни работни часове на седмица, отбелязва Euronews.

Нидерландия държи приза за най-кратка работна седмица

В списъка на държавите с най-кратка средна работна седмица през 2022 г. Нидерландия (32,4 часа) е следвана от Австрия (33,7 часа), Норвегия (34,1 часа) и Дания и Германия (и двете 34,6 часа).

Един от всеки пет отказва работа. Защо това е по-лошо от тихото напусканеШумните напускащи пряко вредят на компанията, като подкопават нейните цели и се противопоставят на нейните лидери

В Обединеното кралство (36,4 часа през 2019 г.) средната продължителност на работното време е същата като тази в ЕС. Франция и Италия (и двете 36,2 часа) имат малко по-ниски стойности от тези в ЕС. В Испания са работили 36,5 часа седмично, което е само с 6 минути повече от средното за ЕС.

Различията в средната продължителност на работната седмица в страните от ЕС варират в зависимост от вида на заетостта, а именно на пълно или непълно работно време.

При заетостта на пълно работно време средните работни часове на седмица варират от 37,4 часа във Финландия до 41,3 часа във всички държави от ЕС през 2022 г.

Когато се включат страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и страните кандидатки за членство в ЕС, най-дългата средна работна седмица е в Турция (46 часа), следвана от Сърбия (43,5 часа) и Черна гора и Швейцария (и двете 43,4 часа).

Обединеното кралство (41 часа, данни за 2019 г.) и Германия (39,5 часа) имат по-висока средна продължителност на работното време от ЕС (39,3 часа) сред работещите на пълно работно време, докато Италия (39,2 часа), Испания (39,1 часа) и Франция (38,7 часа) имат по-ниски стойности.

Работодатели vs. служители - кой печели битката за завръщане в офиса? Въпреки въведените мерки служителите, а не бизнеса, все още диктуват правилата на спора

От 17 до 27 часа е седмицата на непълно работно време

При заетостта на непълно работно време средната продължителност на работната седмица варира от 17,8 часа в Португалия до 27 часа в Румъния в страните от ЕС през 2022 г. Средната стойност за ЕС е 21,8 часа.

Заетите на непълно работно време са работили 22,8 часа във Франция, 21,4 часа в Германия и 20,2 часа в Обединеното кралство. Турция (17,4 часа) е имала най-кратката средна работна седмица в тази категория.

Различните правни разпоредби и различният дял на работещите на непълно работно време в отделните държави влияе върху резултатите. Евростат установи, че държавите с по-висок дял на работещите на непълно работно време отчитат по-кратка средна работна седмица за общия брой заети лица.

В България е най-малката разлика в работното време на мъжете и жените – половин час

Съществуват значителни полови различия в средната продължителност на работната седмица в европейските страни. Това се отнася както за заетите на пълно, така и за заетите на непълно работно време лица на възраст 20-64 години.

Сред различията между половете е фактът, че през 2022 г. работещите мъже са имали по-дълги средни работни седмици от работещите жени във всички държави.

Най-значителната разлика сред държавите от ЕС е в Нидерландия, като разликата е 8,5 часа.

Най-голямата разлика в цяла Европа беше в Швейцария - 9,7 часа, докато най-малката разлика беше регистрирана в България - 0,5 часа. Средната разлика в ЕС е 5,1 часа.

Равенството между половете се отлага най-рано за 2154 Според доклад на WEF жените и мъжете ще бъдат равнопоставени след 131 години

Сред мъжете най-кратката средна работна седмица е в Нидерландия и Норвегия (и двете по 36,4 години), докато най-дългата е в Турция - 44,8 часа. Средната стойност за ЕС е била 38,4 часа, а мъжете в Гърция са имали най-много работни часове седмично в ЕС - 41,7 часа.

Сред жените най-дългата средна работна седмица е била в Черна гора (41,7 часа). Средната продължителност на седмицата в ЕС е 33,6 часа. Жените в Нидерландия (27,9 часа) са имали най-кратката средна работна седмица в ЕС, а Румъния (39,3 часа) - най-дългата.

Делът на заетите лица, включително на пълно и непълно работно време, които работят 49 или повече часа седмично варира от 0,7 % в България до 12,6 % в Гърция.

Когато се включат и други европейски държави, най-високият процент е в Турция - 28,1%, следвана от Обединеното кралство и Исландия, където 14,1% от заетите лица работят 49 или повече часа седмично.