Тъй като по-голямата част от населението на света живее в градовете, често е трудно да разберем как нашите действия влияят на отдалечените и диви региони. Но всъщност има жизненоважна връзка между градските райони и дивата природа, върху която светлина хвърлят от CNN.

От централната част на града до предградията, равнините, планините, джунглата и отвъд тях, ние трябва да защитаваме и да се грижим за нашите свързани екосистеми, категорични са от медията.

Поддържане на чистотата в градовете

Замърсяването продължава да бъде сериозно предизвикателство в градските центрове. Градските райони произвеждат приблизително 78% от въглеродните емисии в световен мащаб, а приблизително 60% от пластмасовите отпадъци, открити в океана, започват своя път именно от тях, но иновативни решения за борба със замърсяването могат да бъдат намерени по цялата планета.

Един от примерите идва от Варанаси, град на река Ганг, най-свещената река в Индия. Тук изхвърлените храмови цветя запушват водните пътища, затова местна инициатива започва да събира цветните отпадъци и да ги превръща в устойчиви продукти.

Апокалипсис сега: Космодрумът на SpaceX в Тексас е пагубен за природата


Чрез повторното използване на тези цветя проектът намалява замърсяването на реката и отпадъците, като същевременно осигурява възможности за заетост на местните хора, които преработват отпадъчните цветя, за да създават безвъглероден тамян и екологична изкуствена кожа, разказва CNN.

Този проект подчертава как културната практика и екологичното съзнание могат да вървят ръка за ръка.

Създаване на пространства за дивата природа

С ускоряването на урбанизацията се увеличава и загубата на биоразнообразие - според прогнозите до 2100 г. в резултат на развитието на градовете ще бъдат загубени от 11 до 33 милиона хектара естествени местообитания. Но по целия свят хората работят, за да изградят безопасни убежища за животните сред високите сгради и кръстовищата.

Бетонната джунгла на Хонконг е дом на жълтокоремни какаду, които, въпреки че не са местни за района, процъфтяват благодарение на безопасните места за гнездене, създадени с цел опазване на критично застрашения вид. Хонконгското ято представлява около 10% от останалата популация на жълтокоремното какаду в света, което показва как градовете могат да помагат за спасяването на дивата природа.

Снимка с мечка, преход с магаре, среща с рис. 6 диви маршрута в ЕвропаПреходи и разходки за любители на дивата природа в Европа


В цял свят градовете правят стъпки за осигуряване на градски местообитания за диви видове - например въвеждането на плаващи екосистеми в градските водни пътища.

С разрастването на градовете става изключително важно да се включат зелени площи, за да се поддържа екологичното равновесие и да се опазва биологичното разнообразие, предупреждава CNN.

Възможности за животните да се движат

В резултат на разрастването на градовете животните все по-често се сблъскват с предизвикателства при придвижването си в някогашните свободни територии. Миграционните маршрути, пресичащи сушата, и дори летателните пътища на птиците са застрашени.

В доклад от 2021 г. за нарушаването на миграционните модели на дивите животни се установява, че една трета от изследваните животни са променили обичайния си миграционен маршрут заради смущения, причинени от човешки дейности като лов, селско стопанство и дърводобив.

Мостовете, тунелите и коридорите за диви животни им позволяват да мигрират безопасно. Тези инициативи насърчават съжителството между хората и дивата природа, като гарантират, че животните могат да се движат свободно, без да рискуват живота си по натоварените пътища.

Адиос, Маргарита! Климатичната криза посяга на корена на текилатаКлиматичната криза може да наруши разпространението и отглеждането на агаве - основна съставка на текилата


Щадящи природата сгради

Тъй като населението продължава да се увеличава, градовете ще продължат да се разрастват и да унищожават природните ландшафти, но човечеството може да помогнем за преодоляване на щетите, като създава сградите си по-зелени.

Щадящите природата сгради се стремят да се хармонизират с околната среда, а не да се налагат върху нея. Такива структури включват зелени покриви, вертикални градини и енергийно ефективни конструкции, което намалява въглеродния им отпечатък.

От неутрални по отношение на въглеродните емисии офис сгради до пентхауси, обгърнати в зеленина, градовете по цялата планета вече приемат все повече щадящи климата конструкции. Някои градове дори предлагат стимули на строителните предприемачи, които интегрират щадящи природата елементи, насърчавайки по-устойчив градски пейзаж.

Като съчетават градския и природния свят, тези сгради могат да станат важна част от решението за създаване на по-екологични градове за бъдещите поколения.

Поддържането на градовете чисти чрез находчиви решения за замърсяването, създаването на пространства за дивата природа, улесняването на движението на животните и изграждането на сгради, щадящи природата, може да означава по-здравословно и устойчиво съжителство между хората и природния свят.

Тези положителни промени не само са от полза за местните екосистеми и биоразнообразието, но и подобряват здравето и качеството на живот на жителите на градовете, посочват в заключение от CNN.