В днешно време бизнес лидерите са подложени на огромен контрол за всичко - от резултатите на компаниите им до собствените им послания. И макар че много от тях имат добри намерения и правят всичко възможно да мотивират, вдъхновяват и създават условия екипите им да бъдат щастливи, твърде често това не се случва, посочва в свой анализ Fast Company, което може да има непредвидени последици.

Разбира се, никой не е напълно отговорен за щастието на друг човек - хората трябва да поемат отговорност за собственото си благополучие и за изборите, които правят, но ръководителите са отговорни за създаването на условия за това служителите им да се чувстват добре, посочват от онлайн изданието. Влиянието на лидерите върху щастието на служителите

Според глобално проучване на Института за работната сила на САЩ 69% от хората казват, че техният ръководител има по-голямо влияние върху психичното им здраве, отколкото техният лекар или терапевт. И приблизително същото влияние като техния партньор.

За бизнес лидерите тази статистика може да е малко плашеща, защото това е голяма отговорност. Тя обаче е и чудесна възможност за тях да променят живота и работоспособността на членовете на екипа си.

Хората често се учат, като наблюдават, слушат и преживяват случващото се с други хора, а служителите са склонни да поставят фокус върху своите ръководители в това отношение. Така че дори и лидерите да не искат да имат толкова голямо влияние, те го имат. Затова е важно те да са наясно с влиянието си.

Резонанс на насилието: Как социалният шок оказва влияние на бизнесаНасилието промени дори политическия живот у нас, прекъсвайки парламентарната ваканция на депутатите
Лидерът може да има най-добри намерения, но посланието му да се окаже лошо. Лидерът може да иска да даде на другите автономия, но действията му да бъдат изтълкувани като дистанцираност. Лидерът може да иска да насочва и напътства, но това да бъде възприето като натиск.

Затова и Fast Company прави списък от пет основни начина, по които ръководителите могат неволно да създадат пречки пред удовлетвореността на хората от тяхната работа.

Това се случва ако....

Не са отзивчиви и достъпни

Щастието често се свързва с това, че хората се чувстват свързани и оценени. Изследване, проведено от Oracle, установява, че един от основните начини, по които лидерите могат да изградят доверие и да насърчат отличното представяне на служителите си, е да бъдат видими и достъпни. Когато хората поддържат връзка със своя лидер и когато лидерът им е отзивчив, доверието и резултатите се повишават.

Друго проучване установява, че когато лидерите са отзивчиви, служителите полагат повече усилия по свое усмотрение и постигат по-добри резултати, тъй като се чувстват сигурни и разбрани.

„Живеят повече, работят по-малко“ - с какво се примиряват работодателите?Дори когато заетостта расте бързо, служителите работят по-малко часове сега, отколкото през 2019 г.
Най-добрите лидери са достъпни и проявяват съпричастност. Те забелязват, когато членовете на екипа изглеждат потиснати. Задават въпроси за това как се справят хората, изслушват ги и обръщат внимание, когато им отговарят. Не е необходимо лидерите да са социални работници, но те трябва да изразяват съчувствие и подкрепа, категорични са експертите.

Не дават цел и посока на екипа

Лидерите могат да повлияят на начина, по който техните служители се чувстват, като им гарантират, че имат усещане за цел. Свързването на работата на членовете на екипа с по-голямата картина може да допринесе за тяхното усещане за важност, удовлетворение и щастие.

Лидерите често приемат, че ако кажат на някого веднъж как работата му има смисъл, това е напълно достатъчно. Но истинските лидери трябва многократно да потвърждават колко важна е работата на екипа им, колко ценят приноса на някого и как стойността му е уникална.

„CheatGPT“: Те използват тайно изкуствен интелект, за да работят по-малкоВсе повече служители работят с AI по-бързо и по-добре, като нарушават правилата на компанията
“Изразявайте благодарност и редовно напомняйте на хората колко много цените всичко, което правят за екипа и за организацията. Служителите искат да знаят, че работата им има значение - а лидерите могат да ги убедят в това, като дават обратна връзка и разчитат, че хората ще изпълняват поставените задачи”, посочват от Fast Company.

Не поставят предизвикателства

Понякога лидерите се опитват да защитят хората си и не искат да поставят изисквания или да искат твърде много, но предизвикателствата са ключов компонент на щастието. Хората почти винаги искат да вършат важна работа и да имат възможности за развитие пред себе си.

Добрите лидери дават възможност на другите да опитват нови неща, да идентифицират проблеми и да ги решават по нов начин - и след това подкрепят хората, ако не успеят. Лидерите могат също така да допринесат за условията за щастие, като държат хората отговорни.

Успешните лидери поставят ясни очаквания за работата и след това се отдръпват от пътя, така че хората да могат да постигат резултати, използвайки собствената си изобретателност и методи. Ръководителите е добре да дават насоки, без да управляват или контролират, и да предоставят възможно най-голяма гъвкавост и самостоятелност на екипа си. Когато хората имат по-голям избор, те са склонни да полагат повече усилия и да постигат по-добри резултати, защото се чувстват оценени.

Не дават приоритет на екипа

Поколението Z иска да бъде корпоративен лидер. Готово ли е за това?Младите хора в днешно време скоростно се издигат на ръководни позиции и са нетърпеливи да бъдат лидери
Лидерите могат да поставят под въпрос настроението в екипа си, ако ценят само индивидуалните си взаимоотношения с членовете му и подценяват взаимоотношенията, които хората имат помежду си. В действителност и двата типа взаимоотношения са важни и хората ще изпитват повече щастие на работното място, когато имат силни връзки с колегите си.

Ръководителите може да искат да сведат до минимум личните разговори по време на срещите, но когато хората се опознаят и разберат кой кой е, това всъщност допринася за създаването на връзки, които водят до по-добро проследяване и изпълнение на задачите.

Освен това лидерите могат да насърчават щастието в екипа си, като укрепват общите цели и смислената работа, която трябва всички да извършат заедно. Макар че социалните дейности са полезни, още по-силно въздействие оказва свързването на хората чрез общи задачи и проблеми, които те могат да решат само като екип. Това помага за опознаване на уменията, възможностите и приноса на всеки един от тях.

Не споделят достатъчно информация

Често лидерите искат да избегнат излишния стрес на хората и избягват да споделят с тях достатъчно информация. Но от психологическа гледна точка хората не обичат двусмислието и се плашат от несигурността. Те искат да знаят какво предстои, за да могат да реагират ефективно.

Искате да прочетат задължително имейла ви? Изпратете го в неделя Първото място на неделята се дължи отчасти на преминаването към хибридни работни графици след пандемията
Затова и ръководителите трябва да бъдат възможно най-прозрачни. Те трябва да споделят това, което знаят, както и това, което планират. Дори да не могат да допринесат за чувството на сигурност по този начин, ръководителите могат да предложат яснота за проектите, които са в процес на разработка, какви въпроси си задава организацията във връзка с тях и как се стреми да отговори на тези въпроси.

“Лидерите също така насърчават доверието, когато са открити по отношение на собствените си опасения. Разбира се, те трябва да балансират между автентичност и професионализъм, но като цяло да бъдеш по-открит е по-добре за взаимоотношенията и щастието на екипа”, категорични са в заключение от Fast Company.