УниКредит Булбанк и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще предоставят финансиране на бизнеса в размер на 200 милиона евро. Финансирането ще бъде насочено към средни и големи компании от различни сектори, които имат потенциал за растеж и създаване на работни места в България.

В условията на споразумението ЕИБ предоставя гаранция от 100 милиона евро за портфейл, който ще включва инвестиционни и оборотни кредити с максимална сума на единично финансиране до 20 милиона евро, като УниКредит Булбанк ще има възможност да предостави кредитиране при преференциални и гъвкави условия. Периодът за включване на нови кредити по програмата е до месец декември 2024 година и ще допринесе за устойчиви инвестиции и създаване на възможности за компании в страната да получат средства за разширяване на дейността си и реализиране на нови проекти.

„Надграждаме дългосрочното партньорство на УниКредит Булбанк и Европейската инвестиционна банка с още едно значимо споразумение, което ще подкрепи стратегическата ни цел - ускоряване развитието на българската икономика и отключване на потенциала за ръст на средните и големи предприятия. Като банка, пазарен лидер в корпоративно банкиране, за нас е важно да предоставяме нови възможности за финансиране на компаниите от структуроопределящи за развитието на страната сектори. Очакваме споразумението допълнително да облагороди средата за развитие на бизнес, като предостави по-лесен достъп до финансиране,“ сподели Борислав Бангеев, Главен директор Корпоративно банкиране и член на УС на УниКредит Булбанк.

Вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова заяви: „Европейската инвестиционна банка работи за повишаването на конкуретноспособността на европейските икономики, особено в страните с по-нисък доход на глава от населението. Във времена на геополитическо противопоставяне, несигурност и високи цени заедно с УниКредит Булбанк осигуряваме достъп до изгоден финансов ресурс за средния и голям бизнес, за да реализира новите си проекти, да разшири или модернизира дейността си и така да даде тласък на икономиката на България.“

Новото споразумение е част от успешното стратегическо партньорство между двете финансови организации. През 2022 година групата на ЕИБ и УниКредит Булбанк осигуриха над 630 млн. евро за малки и средни предприятия в България. Гаранцията под формата на синтетична секюритизация отключи нови заеми при по-благоприятни условия за малки и средни предприятия.

За повече информация относно условията и процедурата за кандидатстване за финансиране, заинтересованите клиентите могат да се свържат с УниКредит Булбанк или да посетят уебсайта на банката на следния адрес.