На прага на 2024 г. пазарът на труда в областта на технологиите претърпява сеизмична промяна, подхранвана от напредъка в областта на изкуствения интелект (AI), анализа на данни и киберсигурността. На фона на този трансформиращ се пейзаж търсещите работа и работодателите са изправени пред нови предизвикателства и възможности, посочва в свой анализ Techopedia.

Ако сте професионалист, който се стреми да осигури бъдещето на кариерата си, специализираните умения в роли, фокусирани върху данните и изкуствения интелект, или на позиции, свързани със сигурността, са не просто полезни - те стават задължителни, отбелязва изданието.

И обратното, за всеки работодател, който се стреми да си осигури таланти от най-висок клас, разбирането на тези нововъзникващи специалности и знанието как да бъдат привличани подовни специалисти са задължителни условия, за да расте.

Логично на преден план излиза въпросът – след като 2023 беше белязана от толкова много съкращения в областта на технологиите, какво може да се очаква от 2024 ?

Уволнявай бързо. Раздялата с неподходящите хора не ви прави безмилостниКонцепцията „наемай бавно, уволнявай бързо“ се отнася до гъвкавостта, необходима на една компания, за да се разраства в конкурентна среда

2024: Година на равносметка за заетостта в технологичния свят и AI?

Само за една година съкращенията в областта на технологиите са надхвърлили 240 000 в световен мащаб - зашеметяващо увеличение с 50% спрямо 2022 г. Този ръст се дължи на факта, че гиганти като Google, Microsoft, Meta и Amazon влагат милиарди в AI, като същевременно съкращават хиляди работни места. Те пропагандират обещанието, че изкуственият интелект ще създаде нови позиции, но действията им разказват друга история: преминаване към автоматизация за сметка на човешкия труд.

На 19 октомври Nokia обявява, че ще съкрати до 14 000 работни места в периода до 2026 г., обвинявайки за това по-слабите от очакваното приходи. Това е около 16% от настоящия брой на служителите ѝ, които са 86 000.

На 16 октомври LinkedIn също обявява, че ще съкрати 668 служители в областта на финансите, талантите и инженерните дейности - или повече от 3% от персонала си в световен мащаб. Компанията, част от Microsoft, заявява, че съблюдава "стратегически приоритети за нашето бъдеще". Тези съкращения са второто голямо намаляване на персонала през 2023 г., след като през май бяха закрити около 700 работни места.

Google също е в процес на съкращаване на работната си ръка, като през 2023 г. ще съкрати 12 000 служители - около 6% от персонала си, като 50 служители на Google News също ще загубят работата си.

Междувременно компанията за технологии за самоуправляващи се автомобили Waymo LLC е в третия кръг на съкращения тази година, а списъка се допълва от множество индустриални лидери - от Cisco Systems до Roku. Тази тенденция засилва дебата за това как технологичните иновации влияят на заетостта, а решения като това на Qualcomm да съкрати 1200 работници - 2,5% от работната си сила, и ходът на Epic Games да съкрати 16% от своите екипи, наливат допълнително масло в огъня.

Лов за таланти: Малките компании са големият печеливш от масовите уволненияМного технологични служители са по-отворени отвсякога за позиция в индустрия, която иначе дори не биха обмислили

Защо има толкова много съкращения в областта на технологиите?

Анна Тавис, професор по управление на човешкия капитал в Нюйоркския университет, смята, че всички индустрии ще продължат да "коригират" числеността на персонала си в търсене на ефективност, намаляване на разходите и рационализиране на портфолиото от умения.

"Вследствие на вълната от набиране на персонал след пандемията, нейните продължителни ефекти остават очевидни. Компаниите в областта на технологиите са изразходвали прекалено много средства за увеличаване на броя на служителите си. Сега те изпитват неотложна нужда да пренастроят редиците си и да ги приведат в съответствие с необходимите нива", казва тя.

По думите ѝ, тъй като стоим на прага на нова ера в работната сила, задвижвана от бързия напредък в областта на изкуствения интелект, разговорът около въздействието на технологията върху разходите за труд достига трескава фаза. Бизнес лидери и анализатори проучват баланса между автоматизацията и човешките умения, а Тавис дава малко храна за размисъл на компаниите, които обмислят бъдещето, задвижвано от AI:

"Съществува засилено очакване, свързано с потенциалната оптимизация на разходите за труд от внедряването на AI. Въпреки че се смята, че технологията може да замени някои работни места или определени задължения, които понастоящем се извършват от хора, важно е да се отбележи, че тези очаквания може да изпреварват времето си. Но, предвид напредъка на AI, компаниите се подготвят за сериозна организационна промяна."

След мащабните съкращения в големи корпорации като Twitter (X) диалогът около корпоративното преструктуриране и неговите последици придоби нова актуалност. Такива високопрофилни ходове не просто оказват влияние върху пряко засегнатите компании; те задават тон на тенденциите в цялата индустрия, създавайки вълнообразни ефекти, които влияят върху организационното поведение на организациите като цяло.

Технологичен армагедон: AI уволнява хората в индустрията, която го създадеТехнологичната индустрия е обхваната от страст към изкуствения интелект и инвестира в таланти и технологии, свързани с него

"В основата си пазарът продължава да възнаграждава намаляването на работната сила, независимо колко убедителни са доказателствата за вредното му въздействие върху културата на компаниите. Секторите, в които вероятно ще има съкращения през 2024 г., включват технологични и свързани с тях компании и консултантски услуги", смята Тавис.

Уязвими роли в областта на технологиите

Ник Гауслинг, бизнес консултант и управляващ директор на Romy Group LLC, хвърля светлина върху тънкостите на технологичния свят при тези условия:

"Технологичният сектор разчита до голяма степен на акции и заеми. Когато лихвените проценти се повишат, заемите стават по-скъпи и акциите намаляват. Лихвените проценти са на най-високото си ниво от повече от две десетилетия насам и се покачват, което прави съкращенията в технологичния сектор практически неизбежни."

Прозренията на Гауслинг засягат същността на предизвикателствата, пред които са изправени утвърдените технологични компании и новосъздадените стартъпи, като осветляват факторите, които определят тяхното оцеляване, мащабируемост и стратегии за задържане на служителите в тази среда с високи залози.

Тихото напускане може да струва на световната икономика 8,8 трилиона долараНивата на стрес на работното място остават рекордно високи от 2021 г. насам, според ново проучване

Много технологични стартъпи се борят да получат каквото и да е финансиране, дори при неизгодни условия на заема. Тези, които успеят, могат да оцелеят днес, но не могат да обслужват дълга си утре. Това създава една много несигурна среда.

Компаниите стриктно оценяват ролите, които са незаменими за основните им операции, спрямо тези, които се считат за по-периферни, подертава Гауслинг, и вторите определено са застрашени:

"Служителите, които пряко допринасят за изграждането, продажбата или обслужването на основния продукт на компанията, е най-малко вероятно да бъдат съкратени през 2024 г., докато тези на средни управленски и помощни длъжности са най-уязвими. Но в нови или експериментални подразделения извън ядрото на компанията дори инженерите и търговците трябва да имат едно наум."

Подсигуряване на кариерата

От друга страна, Клиф Юркевич, вицепрезидент по глобалната стратегия във Phenom, компания за HR технологии, смята, че съществува и положителна страна и тя е, че има огромна възможност за технологични работни места в други индустрии.

"Индустриите за търговия на дребно и комуникации преминават през масивни технологични модернизации. Изкуственият интелект е двигател на разширяването в областта на технологиите. Подобно на разрушителните технологии преди това, AI създава нови роли и нови изисквания за умения за съществуващите", посочва той.

AI инженерите например работят с набори от езикови данни, за да обучават алгоритми и да гарантират, че техните резултати съответстват на целите на организацията. Други се занимават с етичните въпроси и служат като етични компаси по отношение на точността и прозрачността.

Призрачни обяви, ботове, AI: Пазарът на труда става все по-мрачен Да си намериш работа в момента е не само трудно, а странно предизвикателство

Правните съветници по изкуствен интелект проверяват техническите и обществените въздействия, а обучителите преподават на работната сила и самия AI, като действат в симбиоза с AI инженерите. Одиторите на AI на свой ред отговарят за осигуряването на отчетността на системите.

Наличието на всички тези роли говорят за зрелостта на едно предприятие по отношение на AI и подчертават многостранните отговорности, които идват с приемането на технологията.

"Техническите специалисти имат предимство. Техният набор от умения е много подходящ за пазара на технологични роли в други индустрии. Те също така имат опит и способност за придобиване на квалификация за новите роли, базирани на изкуствен интелект. А тези нови роли са само началото, тъй като още много вече са на хоризонта", казва Клиф Юркевич.

„Тъй като технологичната индустрия затвърждава ролята си на глобален фактор за промяна и двигател на растежа, разбирането на тенденциите на пазара на труда за 2024 г. става от решаващо значение както за опитните професионалисти, така и за новодошлите, които желаят да се реализират“, посочват в заключение от Techopedia.

Задачата на бизнес лидерите е ясна: да бъдат проактивни, а не реактивни. Вие не просто управлявате технологиите; вие оформяте бъдещето на работата в един свят, който все повече се опосредства от тях. За професионалистите акцентирането върху специализираните умения не просто означава пригодност за заетост. То е гаранция за адаптивност и учене през целия живот. Пътят на непрекъснато учене ще ви позволи да се развивате заедно с пазара на труда и неговите променящи се изисквания.