Усилията за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалното ниво се провалят "повсеместно" и според нов доклад ще са необходими сериозни промени, за да се постигне значима трансформация, включително много по-бързо отказване от използването на въглища за производство на електроенергия.

Докладът "Състояние на действията в областта на климата през 2023 г." представя отрезвяваща картина на предизвикателствата, пред които са изправени политиците, докато се подготвят за срещата на върха COP28 за изменението на климата в Дубай, Обединените арабски емирства, в края на ноември, пише CNBC.

Подобно на голяма част от дискусиите относно действията в областта на климата, Парижкото споразумение от 2015 г., което има за цел да "ограничи глобалното затопляне до значително под 2, за предпочитане до 1,5 градуса по Целзий, в сравнение с прединдустриалните нива", е в основата на анализа. В доклада се възприема тази цел и се разработват междинни такива за 2030 г. и 2050 г., които са съобразени с нея. Общите изводи са стряскащи, като само един от 42 показателя - продажбите на електрически леки автомобили, е напът да постигне целта си за 2030 г.

Търсенето на петрол, въглища и природен газ ще достигне върха си до 2030 г.Според доклад на МАЕ, в момента се извършва трансформация в начина на захранване на планетата


А това е проблем, като се има предвид, че 1,5 градуса по Целзий се разглежда като "горна граница", когато става въпрос за избягване на най-лошите последици от изменението на климата.

"Глобалните усилия за ограничаване на затоплянето до 1,5°C са в най-добрия случай недостатъчни", предупреждава Софи Бьом, водещ автор на доклада и научен сътрудник в Института за световни ресурси. "Въпреки десетилетията на ужасяващи предупреждения и призиви за събуждане, нашите лидери до голяма степен не успяха да мобилизират действия за климата, които да се доближат до необходимото темпо и мащаб. Тези закъснения ни оставят много малко пътища за осигуряване на жизнено бъдеще за всички. Не ни остава време да бъркаме. Вместо това се нуждаем от незабавни, трансформиращи промени във всеки един сектор през това десетилетие."

Авторите на доклада предлагат редица мерки, които трябва да бъдат предприети, за да бъдат постигнати целите в областта на климата. Те включват постепенното премахване на въглищата от производството на електроенергия със седем пъти по-бърз темп от сегашния. Това, както се казва в доклада, "се равнява на извеждането от експлоатация на около 240 средни по големина електроцентрали на въглища всяка година до 2030 г.".

Другото решение е свързано със стимулирането на растежа на вятърната и слънчевата енергия, а третото - с увеличаване на скоростта, с която се разширява инфраструктурата за алтернативен транспорт. Едновременно с това хората трябва да преминат осем пъти по-бързо към по-здравословен и устойчив начин на хранене, а темпът на намаляване на обезлесяването трябва да се засили четири пъти.

Консенсус за бъдеще: Как икономиката на въглища разделя страните от ЕС Основният акцент сега е дали на срещата COP28 страните ще се споразумеят за първи път да се откажат от изкопаемите горива


"Вече знаем какво трябва да се направи до 2030 г., сектор по сектор", казва Ани Дасгупта, президент и главен изпълнителен директор на WRI. "Светът е постигнал известен напредък - в някои случаи експоненциален - но като цяло изоставаме, като няколко тенденции се развиват бързо в грешна посока. Ще са необходими драстични действия от страна на всички нас - правителства, корпорации, градове - за да приемем системната промяна, необходима за създаването на жизнено и процъфтяващо бъдеще за хората, природата и климата."

ООН също публикува своя оценка на текущото състояние на климатичния преход. Според обобщаващия доклад правителствата по света не правят достатъчно, за да избегнат най-лошите последици от изменението на климата, и трябва да бъдат по-активни в опитите си да намалят емисиите.

Според организацията целите трябва да се засилват редовно, за да се постигне общата цел на споразумението за ограничаване на глобалното затопляне.