BNP Paribas, най-голямата банка в еврозоната, заявява в четвъртък, че вече няма да предоставя финансиране на проекти, посветени на добива на металургични въглища.

„Този нов ангажимент е част от усилията на BNP Paribas да приведе в съответствие кредитния си портфейл в стоманодобивния сектор с Net Zero ангажимента си“, се казва в изявление на базирания в Париж кредитор, цитирано от Reuters.

Така нареченият нетен нулев ангажимент се отнася до обещания за намаляване на финансираните въглеродни емисии до нула до 2050 г.

По-рано обявените от BNP цели включват намаляване на въглеродните емисии от финансирани проекти, свързани с нефт и газ, производство на електроенергия, автомобилостроене, стомана, алуминий и цимент. Кредиторът по-специално обещава да намали кредитната си експозиция към петрол и газ съответно с 80% и 30% до 2030 г. в сравнение със септември 2022 г. Освен това през май от банката посочват, че вече няма да предоставят никакво финансиране за разработването на нови петролни и газови находища.

Търсенето на петрол, въглища и природен газ ще достигне върха си до 2030 г.Според доклад на МАЕ, в момента се извършва трансформация в начина на захранване на планетата


Климатични групи за застъпничество призоваха BNP Paribas да ускори оттеглянето си от финансирането на изкопаеми горива, като някои от тях дори повдигнаха дела срещу френската банка през февруари.

„BNP Paribas припомня, че от 2020 г. се е ангажирала с това да поеме пътя към пълното спиране на финансирането на цялата верига на стойността на компании, свързани с въглища, до 2030 г. в Европа и в страните от ОИСР, и до 2040 г. в останалата част от свят“, припомнят от банката.

Изявлението на BNP от четвъртък съвпада с публикуването на доклад на неправителствената организация Reclaim Finance, наречен „Финансиране на металургичните въглища“. Според доклада най-големите банки в света, включително BNP, са предоставили финансиране на стойност 557 милиарда долара на 50-те най-големи предприемачи в сектора на металургичните въглища от 2016 г. насам.