Трудовата миграция е сериозно предизвикателство за повечето хора.

Най-важното е да откриете най-добрите предложения на пазара, а след това трябва да проучите какви са заплатите на различните места, както и на каква сума възлизат месечните разходи за живот.

Данните за брутната заплата в офертите за работа обаче често могат да бъдат подвеждащи, особено ако дестинацията ви например е Дания, където работниците са облагани с една от най-високите данъчни тежести в ЕС.

По данни на Евростат през 2022 г. средната годишна заплата (за едно лице) варира от 81 818 евро в Швейцария до 15 335 евро в Гърция. Euronews анализира конкурентоспособността на заплатите за пет популярни професии в еврозоната за пазара във Великобритания, Норвегия, Дания, Швейцария и Исландия.

Фокусът е върху средностатистическия работник и се изследва крайната цифра, когато от брутната заплата се приспаднат средният данък върху доходите на физическите лица и социалноосигурителните вноски. Цялостната ставка, която включва тези две удръжки, се основава на данни от 2022 г., предоставени от ОИСР.

Цената на труда: Къде са най-високите и най-ниските заплати в ЕССпоред Statista през 2022 г. средните годишни заплати са варирали от 73 642 евро в Исландия до 24 067 евро в Гърция

Мениджър проекти

Средната заплата за тази длъжност е най-висока в Дания (за всички нива на опит и всички отрасли), но когато се приспаднат данъкът върху доходите на физическите лица и социалноосигурителните вноски (общо 35,5%), може да се окаже, че компаниите в Швейцария предлагат почти еднакво добра оферта.

Ако предпочитате да има повече права за работниците, широк спектър от социалноосигурителни помощи и хубаво вино, Франция може да се окаже по-добра дестинация.

В зависимост от вашия стаж и ниво на образование, брутните заплати на мениджърите на проекти падат между 45 000 и 75 000 евро във втората по големина икономика в ЕС, където заплатата на средностатистически работник, след облагане с данъци и осигуровки, е 72,3% от брутната му заплата през 2022 г. (средната стойност за ОИСР е 75,4%).

Анализатор на данни

Анализът на данни се радва на все по-голямо търсене в Европа.

Въпреки че Дания предлага най-високата брутна заплата, Швейцария има най-добрата оферта, където работниците вземат 81,5% от брутната си заплата - най-високият процент на целия континент.

Сред страните в средния диапазон на брутните заплати Белгия е сред най-високите, като предлага брутна заплата от 68 424 евро. Нетната заплата обаче е под 41 000 евро, докато в Естония за същото работно място може да се получи нетна заплата от 48 030 евро.

Софтуер разработчик

Сред свободните позиции, обявени онлайн през второто тримесечие на 2023 г., най-търсени в Европа са разработчиците на софтуер и асистентите по продажби.

Като се вземе предвид нетният доход, разработчиците на софтуер печелят най-много в Швейцария (89 998 евро), Дания (78 516 евро), Исландия (62 536 евро) и Естония (56 451 евро).

Мениджър продажби

Мениджърите по продажби получават значителни заплати в Дания, Финландия, Швейцария и Белгия, като най-високата средна нетна заплата достига 171 781 евро в Дания - това е повече от 14 000 евро на месец.

Инженер

Инженерите в Швейцария могат да очакват годишна нетна заплата от над 89 000 евро - най-високата в Европа, докато средната годишна нетна заплата за тази професия на континента е малко над 39 500 евро.

Според подбора на данните, от петте професии и многобройните оферти на държавите, най-високата средна нетна годишна заплата получават мениджърите по продажби в Дания (171 781 евро), докато най-ниската е скромните 15 503 евро за инженерите в Хърватия.

Разбира се, при изчисляването на реалната стойност на нетната заплата в дадена страна трябва да се вземат предвид и разходите за живот и темповете на инфлация, допълва Euronews.