Рисковият капиталист Питър Тийл казва, че "конкуренцията е за губещите", пише в свой анализ Visual Capitalist и добавя:

„Неизбежно е всяка компания да се бори за пазарен дял, но вие не искате да сте в ситуация, в която конкуренцията е толкова силна, че всички потенциални печалби се изчерпват в процеса - сценарий, известен като съвършена конкуренция в икономиката“.

За да избегнат съвършената конкуренция, компаниите трябва да се стремят да изградят „икономически ров“, който да им осигури устойчиво конкурентно предимство във времето. Макар че тези защитни валове могат да възникнат от различни източници, в съвременната икономика, базирана на информационните технологии, те най-често възникват от силата на иновациите.

Но откъде идват иновациите и има ли универсална рамка, която може да се приложи, за да може една компания постоянното да прави големи пробиви?

10 вида иновации

В своя инфографика специализираното издание представя „кулминацията на дългогодишни задълбочени изследвания на Doblin, компания, фокусирана върху иновациите, която към днешна дата е собственост на Deloitte“.

След като проучва над 2000 бизнес иновации в исторически мащаб, Doblin открива, че повечето пробиви не произтичат непременно от инженерни изобретения или редки открития. Те забелязват, че иновациите могат да бъдат категоризирани в рамките на 10 различни измерения, като всеки може да използва получената стратегическа рамка, за да анализира конкуренцията, да направи стрес тест за слабости на своите продукти или да открие нови възможности за тях. Това са:

Технологично бъдеще в свят с нулево доверие: Визията на Хена КарнаВ условията на непрекъснато променящ се бизнес пейзаж, задвижван от технологичния напредък, опитният предприемач трябва да има ясна и динамична стратегия


1. Модел на печалбата - как печелите пари

2. Мрежа - връзки с други хора за създаване на стойност

3. Структура - съгласуване на вашите таланти и активи

4. Процес – изработване на възможно най-добрите процеси на работа

5. Представяне на продукта - отличителни характеристики и функционалност

6. Система на продукта - допълващи се продукти и услуги

7. Услуги - поддръжка на услуги и подобрения, които съпътстват вашите предложения

8. Канал - как вашите предложения се доставят на клиентите и потребителите

9. Бранд - представяне на вашите предложения и бизнес

10. Ангажираност на клиентите - отличителни взаимодействия, които насърчавате

Кажи ми какъв си, за да ти кажа ще успееш ли в бизнесаНово проучване твърди, че ключът към успеха на един стартъп се крие в шест типа основатели


От теорията към практиката

Но как изглеждат иновациите на практика? Visual Capitalist дава отговор на този въпрос, като разглежда как известни компании са използвали всеки от тези 10-те вида иновации в миналото.

№1-4: Конфигурация

Според Doblin първите четири типа иновации се съсредоточават около конфигурацията на компанията и цялата работа, която се случва "зад кулисите".

Въпреки че видовете иновации в тази категория не са пряко насочени към клиентите, те все пак могат да имат важно въздействие върху преживяването им. Начинът, по който е организирана една компания и нейните продукти, може да има решаващ ефект надолу по веригата, дори да даде възможност за иновации в други категории.

Два от най-интересните примери тук са Google и McDonald's. И двете компании разчитат на вътрешни иновации, които дават възможност на техните служители да направят важни постижения по-нататък по веригата.

В случая на McDonald's прозрението на франчайзополучателите, довело до въвеждането на Egg McMuffin, дава тласък на цялото предлагане на портфолиото на компанията в класа „закуска“, което сега съставлява 25% от приходите ѝ. Тя е и най-печелившият сегмент на компанията.

България е 38-ма в света по иновации. Кой е №1?Страната ни се нарежда най-високо в категориите Инфраструктура, Резултати от знания и технологии и Творчески резултати


№5-6: Предлагане

Когато повечето хора мислят за иновации, най-често се сещат за категорията "предлагане".

Подобряването на производителността на продукта е важен, но труден вид иновация, и ако не е придружено от дълбоко вкоренена корпоративна култура за технологичните иновации, подобни постижения могат да създадат само временно предимство пред конкуренцията.

Това е една от причините, заради които Doblin препоръчва на компаниите да се съсредоточат върху комбинирането на няколко области на иновации, тъй като подобен подход „копае много по-стабилен икономически ров“.

Apple има репутация на иноватор, но продуктовата екосистема често е подценявана част от стратегията на компанията. Чрез влагане на мисъл в екосистемата от продукти - и гарантиране на безупречната им съвместна работа - се създава допълнителна полезност, като същевременно потребителите трудно могат да се откажат от продуктите на Apple.

№7-10: Изживяване

Умения за бъдещето: Какво трябва да могат и знаят децата ни в утрешния святКои са качествата, които ще им помогнат да бъдат успешни в една постоянно променяща се среда?


Тези типове иновации са най-ориентирани към клиентите, но това ги прави и най-подвластни на тълкуване. Докато останалите обикновено се появяват нагоре по веригата, всички иновации в областта на опита се изпробват в контакт с клиентите. Поради тази причина е необходимо особено внимание при внедряването на подобни иновации.

В първите дни на интернет онлайн доставките често са в най-добрия случай несигурни, но появата на Amazon Prime и безплатната ускорена доставка за всички членове на Amazon промени правилата за електронна търговия, дава пример Visual Capitalist.

Това коства много усилия на Amazon, но се отплаща многократно - днес в света има 150 милиона потребители на Prime.