Някои европейски държави наложиха извънредни данъци върху печалбите на банките, за да финансират мерките си в отговор на кризата с разходите за живот.

Reuters представя кратък преглед на състоянието на допълнителните данъци и специфичните за банките налози в европейските държави:

Чешка република

Чешката държава ще събере приходи в размер на няколко милиарда крони от извънреден данък върху банките през тази година, но по-малко от първоначално предвиденото, съобщава Чешката телевизия, като се позова на министъра на финансите Збинек Станюра.

Миналата година долната камара на чешкия парламент одобри извънреден данък от 60% върху енергийните компании и банките, за да се финансира помощта за хората и компаниите, засегнати от рязкото повишаване на цените на електроенергията и газа.

Политически натиск затруднява централните банки в ЦИЕ Както в Полша, така и в Унгария централните банкери имат проблеми с политическите лидери


Франция

През март президентът Еманюел Макрон заявява, че компаниите с повече от 5000 души трябва да споделят повече от "изключително високите" си печалби със служителите, вместо да изкупуват обратно акции. Но той и министърът на финансите Бруно Льо Мер изключват възможността за въвеждане на извънреден данък.

Това е така, защото френските банки са обект на закон срещу лихварството, който ограничава темпа на тримесечен ръст на цените на кредитите.

Във Франция също така съществува популярна регулирана схема за спестяване, която представлява почти 20% от банковите депозити, с обвързана с инфлацията възвръщаемост, коригираща се по-бързо от лихвите по кредитите.

Германия

В някои от най-големите германски банки нетният лихвен доход се е повишил с 50-70% спрямо най-ниските нива по време на пандемията от COVID-19, но извънредният данък не е бил предмет на обсъждане при про-бизнес министъра на финансите Кристиан Линднер.

ЕЦБ: Банките в сянка са в риск от изчерпване на активи при пазарен стресПредупреждението е част от Прегледа на финансовата стабилност, в който се казва, че перспективите пред банките, фондовете и компаниите остават


Министерството на финансите на Германия отбелязва, че увеличаването на данъците е изключено съгласно споразумението на германското коалиционно правителство.

Унгария

Унгарското правителство коригира извънредните данъци, наложени на ключови сектори на икономиката, в постановление, публикувано през юни, като заявява, че банките могат да намалят своите извънредни данъчни плащания за 2024 г. с до 50%, ако увеличат покупките на държавни облигации.

То също така налага 13% "социален данък" върху някои видове инвестиции, включително инвестиционни облигации и печалби от лихви по банкови депозити.

Италия

Италианските финансови институции са прибрали най-малко 4,5 млрд. евро, за да избегнат извънредния данък, който правителството налага на сектора през август, възползвайки се от клауза, въведена предния септември, за да позволи на кредиторите да увеличат паричните си резерви, вместо да плащат налога.

Банките в еврозоната да не освобождават капиталовите буфери, препоръчва ЕЦБОсвобождаващите се капиталови буфери следва да се запазят, за да гарантират, че са на разположение в случай на влошаване на условията в банковия сектор


През август страната обявява изненадващ данък от 40% върху нетния лихвен марж на банките, като по-късно дава възможност на кредиторите да увеличат капитала си със сума, равна на два и половина пъти данъка.

Европейската централна банка (ЕЦБ) разкритикува предложения данък в необвързващо правно становище през септември, като заяви, че мярката не отчита дългосрочните перспективи на кредиторите и може да направи някои от тях уязвими при икономически спад.

Литва

През май парламентът одобрява извънреден данък върху нетните приходи от лихви на банковия сектор за 2023 г. и 2024 г. след рязкото повишаване на лихвените проценти на Европейската централна банка.

Очакванията са 60-процентният данък върху частта от нетните приходи от лихви, която надвишава с 50% средната стойност за предходните четири години, да събере 410 млн. евро за държавния бюджет, които да бъдат използвани за укрепване на армията.

Sberbank отчете рекордна печалба за тримесечието Нетните приходи от лихви се увеличиха до 667,9 млрд. рубли, тъй като маржовете се подобриха, а обемът на работещите активи се разшири


Словакия

През декември новото правителство на Словакия одобрява специален данък върху банковите печалби, който трябва да събере 336 млн. евро за ограничаване на бюджетния дефицит на страната през следващата година.

Испания

Испания възнамерява да събере 3 млрд. евро до 2024 г. от извънреден данък върху банките, който одобри миналата година. Данъкът налага 4,8% такса върху нетните приходи от лихви и нетните комисиони над праг от 800 млн. евро.

Швеция

Кой е най-големият поддръжник на проекти за „въглеродни бомбиВ тази категория влизат 425-те най-големи проекта за добив на изкопаеми горива в света


През януари миналата година шведското правителство налага "данък върху риска" за институциите със задължения, свързани с Швеция, на стойност над 150 млрд. шведски крони (14,1 млрд. долара), за да укрепи публичните финанси и да създаде буфер за покриване на разходите, които може да предизвика финансова криза.

През 2022 г. данъкът се равняваше на 0,05% от задълженията, а през 2023 г. се увеличава на 0,06%.

Очаква се от него да бъдат събрирани 6 млрд. шведски крони годишно.

Великобритания

Въпреки че Обединеното кралство не е въвело данък върху неочакваните банкови печалби, то начислява банкова такса, въведена през 2011 г. в отговор на финансовата криза. Данъкът се прилага за глобалните балансови активи на британските банки, както и за активите, принадлежащи на британските операции на чуждестранни банки.