Дълговата криза в шведската група за недвижими имоти SBB излага Европейската централна банка (ЕЦБ) на риск от загуби и разклаща експозицията ѝ от 26 млрд. евро, която тя е натрупала в засегнатия сектор на недвижимите имоти в Европа чрез изкупуването на облигации по време на кризата.

Анализ на Reuters показва, че ЕЦБ притежава две деноминирани в евро облигации, емитирани от SBB, която натрупа дългове от над 9 млрд. долара, купувайки имоти, включително социални жилища, държавни учреждения, училища и болници.

Източници, запознати с въпроса, коментират, че притежаваните от ЕЦБ облигации на SBB възлизат на няколкостотин милиона евро. Една от облигациите на SBB в момента се търгува на приблизително половината от номиналната си стойност, което показва, че инвеститорите предполагат известен риск от евентуален дефолт на дълга.

Когато SBB, която сега е с рейтинг "junk", наскоро изкупи обратно облигации с малка отстъпка, за да стабилизира финансите си, ЕЦБ беше сред продавачите, посочват източниците на информационната агенция.

Сривът на недвижимите имоти в Европа може да продължи с години, според ЕЦБЦените на търговските имоти бяха засегнати от икономическата слабост и високите лихвени проценти, което постави под въпрос рентабилността и бизнес модела на сектора


Централната банка характеризира загубите си като "странични ефекти" и казва, че разчита на големите печалби от последните години, за да компенсира евентуалните загуби.

Въпреки че SBB представлява малка експозиция за ЕЦБ, тя отново отваря дебат за това как централната банка на еврозоната е пръснала близо 400 млрд. евро за дълг на компании от 2016 г. насам като част от огромните покупки на активи, за да предотврати заплахата от дефлация. Като цяло тя е похарчила около 5 трилиона евро за държавен дълг, корпоративни облигации и други активи, които обикновено държи до падеж.

Още през 2016 г. ЕЦБ предупреждава за балон на пазара на недвижими имоти в някои части на Европа, като същевременно в рамките на схемата си купува облигации на компании за недвижими имоти в региона.

"Трудно е да се разбере как ЕЦБ в крайна сметка е купувала облигации на компании за недвижими имоти, докато в същото време е предупреждавала за рисковете от инфлация на цените на имотите", коментира бившият главен икономист на ЕЦБ Отмар Исинг. "Тя допринася за надуването на този балон, като в същото време рискува репутацията си, както и финансови загуби".

Освен облигациите на SBB ЕЦБ притежава дълг и на други компании за недвижими имоти в цяла Европа, включително в Германия и Швеция - страните, които пострадаха най-много, след като най-рязкото в историята на еврото повишаване на лихвените проценти спука балоните на недвижимите имоти, надути от десетилетие на евтини кредити. Проблемите на SBB са известни още от началото на 2022 г., когато тя е обект на критичен доклад на продавача на къси позиции Viceroy Research.

Жилищното строителство в Германия затъва, повлича цялата икономикаКомпаниите отменят проекти, броят на поръчките се свива, а перспективите са мрачни


"ЕЦБ трябваше да приложат активно управление на риска", казва Даниел Грос, директор на Института за европейска политика към Bocconi University в Милано.

Макар че централната банка очертава параметрите на своето изкупуване на облигации, тя не казва колко е купила, на каква цена и не описва подробно евентуалните загуби. Но данните от тази седмица показват, че към 24 ноември тя все още притежава двете облигации, емитирани от SBB. В случай на неизпълнение на задълженията от страна на компанията 20-те национални централни банки от еврозоната, които споделят риска с ЕЦБ, ще трябва да поемат някои загуби, ако централният трезор все още притежава дълга, който е закупила в средата на 2021 г. и началото на 2022 г.

"SBB трябва да намали допълнително дълга си, но е предприела значителни стъпки, като е изплатила 2 млрд. евро през последните 15 месеца", заявява говорител на компанията.

Купуване „на сляпо“

Кредитополучатели от Европа и извън нея се възползват от схемата на ЕЦБ, съгласно която всяко дружество, с изключение на банките, отговаря на условията, стига дългът му да е в евро и да е емитиран от субект от еврозоната с рейтинг "инвестиционен клас" от голяма агенция.

"Целта беше да се намалят разходите по заемите в еврозоната, а това не се прави, като се купуват облигации на шведска компания", казва Грос и добавя, че ЕЦБ е следвала "сляпо" правилата си, без да вземе подходящи предпазни мерки. Въпреки че Швеция не е в еврозоната, SBB емитира дълга, закупен от ЕЦБ, в съседна Финландия, която е в нея.

Ръстът на лихвите срива имотния пазар и заплашва цялата икономика на ШвецияШведите са два пъти по-задлъжнели от германците или италианците, което се превръща в сериозен проблем


Наред с облигациите на SBB ЕЦБ изкупува и дълга на други компании за недвижими имоти, които впоследствие изпадат в затруднение, включително шведската Heimstaden.

През последните месеци рейтинговата агенция Fitch Ratings понижи рейтинга и на двете шведски компании, като заявява, че те са сред няколкото европейски оператори в сектора на недвижимите имоти, изправени пред "стената на падежа на дълга" през следващите 12 до 18 месеца.

ЕЦБ притежава осем облигации на Heimstaden, емитирани от подразделение на групата, включително една, която се търгува с около 40% по-ниско от емисионната си цена в момента.

ЕЦБ изкупува и много германски облигации от сектора на недвижимите имоти, включително 39, емитирани от Vonovia, която сега продава имоти, за да намали дълга си.

Компаниите за недвижими имоти съставляват 8% от програмата на ЕЦБ за закупуване на активи от корпоративния сектор, която понастоящем е на стойност 326 млрд. евро. В миналото централната банка вече е претърпявала неуспехи, като например когато реализира загуба от облигации на засегнатата от скандал южноафриканска търговска верига Steinhoff.

Към днешна дата ЕЦБ очертава няколко линии на защита срещу загуби като разсрочването им за няколко години или искането на националните централни банки да се включат.