Слабите оценки на банковите акции в еврозоната отразяват опасенията за кредитния риск и изплащането на суми на акционерите.

Вероятно това ще повлияе на бъдещия кредитен растеж чрез по-строги условия за кредитополучателите, заявиха от Европейската централна банка, цитирани от Reuters.

Банковите печалби нараснаха тази година, отчасти поради по-високите лихвени проценти на ЕЦБ, които позволиха на кредиторите да увеличат нетните си приходи от лихви, но оценките на фондовия пазар изостанаха.

"В дългосрочен план това може да се отрази неблагоприятно на финансовата стабилност, тъй като за банките, които са оценявани ниско от инвеститорите, вероятно ще бъде по-трудно да набират нов капитал, когато е необходимо", заявяват от ЕЦБ. "Слабите оценки се изразяват пряко в по-строги условия за финансиране на реалната икономика", допълват от банката.

Лихвите по депозити не мърдат, а европейците са все по-гневни на банкитеВложителите се оплакват, че банките бързо са повишили лихвите по ипотечните кредити, но не и тези по спестовните сметки

ЕЦБ твърди, че експозицията на банките към нарастващия корпоративен кредитен риск и възприемането на акциите като ценни книжа играят голяма роля за застоя на оценките.

Фундаменталните фактори обаче не отчитат напълно текущата оценка и повишената несигурност относно бъдещите плащания на акционерите също може да играе роля.

Някои правителства от еврозоната вече въвеждат данъци върху банките и дори ЕЦБ обсъжда увеличаване на невъзнаградените задължителни резерви, което би намалило печалбите.

Банките в Италия очакват заден ход от правителството за данъка от 40%Почти месец по-късно кабинетът на Мелони все още проучва как да направи мярката ефективна, но анализатори и политици остават критични

"Рискът потокът от приходи от дивиденти да бъде обложен с данък влияе по-силно върху оценките в сравнение с акциите с растеж, които реинвестират паричните потоци вътрешно и се очаква да ги върнат на инвеститорите в по-далечно бъдеще", допълват от ЕЦБ.