Банките в сянка в еврозоната са изправени пред риск от искания за допълнително обезпечение или за обратно изкупуване, които не могат да посрещнат, тъй като не разполагат с достатъчно парични средства в наличност.

Това предупреди Европейската централна банка (ЕЦБ), цитирана от Reuters.

Предупреждението е част от изготвяния два пъти годишно от ЕЦБ Преглед на финансовата стабилност, в който се казва, че перспективите пред банките, фондовете и компаниите, особено в сферата на недвижимите имоти, остават "крехки", тъй като високите лихвени проценти се отразяват все по-сериозно на икономиката.

От банката допълват, че ликвидните буфери на банките в сянка – общо понятие за фондове, застрахователи и други небанкови финансови посредници, са "много ниски", което ги излага на риск от изчерпване на паричните средства по време на пазарен стрес.

ЕЦБ: Слабите оценки на банките в еврозоната ще повлияят на кредитния растежНякои правителства вече въвеждат данъци върху банките и дори ЕЦБ обсъжда увеличение на невъзнаградените задължителни резерви

"Като се има предвид, че ликвидните буфери в сектора остават много ниски, внезапни отливи на средства от инвестиционни фондове, големи искания за допълнително обезпечение или изтичане на застрахователни полици могат да доведат до принудителни продажби на активи, което ще засили низходящия натиск на финансовите пазари", заяви ЕЦБ.

Банковата институция установява, че много облигационни фондове не разполагат с достатъчно ликвидни активи, за да издържат на 30-дневни сериозни изходящи потоци, като делът им е най-висок сред фондовете с висока доходност и фондовете за развиващи се пазари.

Застрахователните дружества и пенсионните фондове, които използват деривати, биха могли да бъдат изложени на риск от "големи искания за допълнително обезпечение", добави ЕЦБ, като посочи като прецедент случаите в Обединеното кралство през миналата година.

Акциите на европейските банки остават по-евтини от кризата през 2008 г.Точно преди да започне сезонът на отчетите, акциите на европейските банки са достигнали дивидентна доходност от почти 8%

"Всяко рязко повишаване на доходността на държавните облигации или рязко нарастване на волатилността на финансовите пазари може да изложи на риск дружества, които използват лихвени деривати", заяви ЕЦБ.

Централната банка повтори призива за въвеждане на регулация за банките в сянка, подобна на тази, която се прилага за традиционните кредитори, включително изисквания за ликвидност и стрес тестове.

Освен това заяви, че фондовете, които инвестират в недвижими имоти, не трябва да предлагат на клиентите си ежедневни обратни изкупувания, а управителите на фондове, които инвестират в активи, неликвидни по време на стрес, като например кредити, трябва да обмислят и по-дълги срокове за предизвестие, допълва Reuters.