През третото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 1,8% в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. и с 0,4% спрямо второто тримесечие на 2023 г.

Това сочат предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от БТА.

Справка в НСИ показва, че според сезонно изгладените данни по експресни оценки на НСИ, оповестени в средата на ноември, за същото тримесечие на 2023 г. БВП е нараснал с 1,7 на сто на годишна база, а на тримесечна - с 0,4 на сто.

През третото тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 48,466 млрд. лв. по текущи цени според предварителните данни.

Справка в НСИ сочи, че според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2023 г. БВП в номинално изражение е достигал 47,733 млрд. лева.

С 14.7% расте на годишна база средната заплата у нас за третото тримесечиеСредното месечно възнаграждение за периода e 2 000 лв.

По последните данни на националната статистика по отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 4,3% и бруто образуване на основен капитал - с 9,6%.

През третото тримесечие на 2023 г. износът на стоки и услуги бележи спад с 3,1%, а вносът на стоки и услуги - с 5,5%, в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни.