Европейската комисия ще публикува стратегически документ през следващата година, за да осигури синергия на целия континент при внедряването на роботиката, задвижвана от изкуствен интелект.

Изпълнителният орган на ЕС ще работи в тясно сътрудничество с 27-те държави членки през първите две тримесечия на тази година с цел разработване на стратегия, за да се гарантира, че Европа ще остане важен играч в тази област, според протокол от вътрешна среща, видян от Euronews.

Планът ще обхваща всички аспекти на разработването и внедряването на технологията и ще бъде свързана с други съответни стратегии на Комисията, като инициативата "AI на работното място".

Увеличеното търсене на роботи, използвани предимно в отрасли като здравеопазване, хранително-вкусова промишленост, логистика и производство, създава предизвикателства, свързани с адаптирането на работната сила и безопасността, отбелязва Euronews.

Поради тези съображения планът ще гарантира отговорно и етично внедряване на AI машини, като се разглеждат рисковете и мерките, свързани с неприкосновеността на личния живот, киберсигурността, прозрачността и отчетността, според протокола.

AI беше гореща тема в Давос. Какво означава това за инвеститорите?За да оценим правилно позицията на AI компаниите на пазарите, трябва да вземем предвид както реалното представяне на технологията в рамките на бизнеса, така и това, което вече е включено в пазарните оценки

В координирания план за действие в областта на роботиката, публикуван от Комисията през 2021 г., държавите членки се насърчават да изготвят национални планове за технологията.

Във вътрешната бележка пише, че от страните членки на блока ще бъде поискано да представят преглед на националните си стратегии, които ще бъдат основа на консултативните срещи по плана. Те ще започнат през февруари.

В крайна сметка от правителствата ще се изисква да изготвят свои собствени инвестиционни предложения и да работят със стандартизационните органи. Комисията планира също така да създаде т.нар. обсерватория по роботика и ще направи преглед на настоящите пречки пред развитието и внедряването на технологията, пише Euronews.

През последното десетилетие европейската индустрия за промишлена роботика, се е разраснала значително - държавите от ЕС са инсталирали почти 72 000 единици през 2022 г. - с 6% повече на годишна база, според данни на Международната федерация по роботика (IFR).

Автоматизация на българската индустрия – бавно, но устойчивоЗа поредна година основен катализатор за интеграцията на подобни решеняи е липсата на технически кадри

Петте страни с най-голям брой на внедрените машини са Германия, Италия, Франция, Испания и Полша, които общо представляват около 70% от всички промишлени роботи, инсталирани в ЕС през 2022 г. Това превръща Европа във втория по големина регион в света по отношение на усвояването на технологията след Китай.

Някои държави, като Германия, са по-напреднали от други, когато става въпрос за национални планове. Правителството на Олаф Шолц заяви, че през юни ще проведе национална конференция за роботиката, базирана на изкуствен интелект. Освен това то ще създаде институт с фокус върху облачните и крайните изчисления, съобщава Euronews.

Стратегията на Комисията за роботиката идва в момент, когато тя полага усилия да се справи с тези технологии, например чрез актуализирани правила за машините и Закона за изкуствения интелект - първият в света законодателен акт, чиято цел е да регулира AI.

Миналия месец институциите на ЕС постигнаха предварителна договореност относно правилника за изкуствения интелект. Все още е необходимо да се уточнят някои технически подробности и в най-скоро време се очаква споразумение по тези оставащи части.