Годишният темп на инфлация в еврозоната отново се забави през февруари, тъй като цените на хранителните продукти се понижиха, което увеличава вероятността Европейската централна банка да намали основния си лихвен процент по-късно тази година.

Статистическата агенция на Европейския съюз съобщи, че потребителските цени в 20-те икономики, които споделят еврото, са били с 2,6% по-високи в сравнение с година по-рано. Това означава забавяне на годишния темп на инфлация спрямо 2,8% през януари.

Този спад следва публикуването на данни в четвъртък, според които предпочитаният от Федералния резерв показател за годишния темп на инфлация в САЩ е намалял през януари.

Показателят за еврозоната е малко по-горещ от очакванията на икономисти, анкетирани от The Wall Street Journal, според която цените са се повишили с 2,5% на годишна база. След като рязко се повиши при нахлуването на Русия в Украйна, темпът на инфлация постоянно спада от рекордните 11,6% през октомври 2022 г.

Спадащите цени на енергията са спомогнали за понижаването на инфлацията през последните месеци, но през февруари голям принос имат цените на храните. Те, заедно с алкохола и тютюневите изделия, са с 4,0% по-високи на годишна база през февруари спрямо 5,6% през януари.

Цените на услугите продължават да нарастват бързо, дори когато тези на енергията и стоките се понижават. Евростат съобщава, че базисният темп на инфлация, който изключва променливите категории енергия и храни, остава доста над целевото равнище от 3,1%, макар и да се охлажда в сравнение със 3,3% през януари.

През януари ЕЦБ запази основния си лихвен процент на рекордно високо равнище, оставяйки отворена възможността за неговото намаляване. Нейните ръководители ще заседават през следващата седмица и се очаква отново да оставят основния лихвен процент непроменен, но да дадат повече насоки за времето на първото му намаляване.

Едно от опасенията на политиците е, че заплатите нарастват по-бързо, отколкото през десетилетието, предшестващо пандемията, като това може да накара предприятията от еврозоната да повишат допълнително цените си.

Данните за безработицата показват, че през януари равнището е достигнало рекордно ниско ниво от 6,4%. Последните данни за ръста на заплатите сочат само леко забавяне през последните три месеца на 2023 г.

"Растежът на заплатите продължава да бъде силен и се очаква да се превърне във все по-важен двигател на динамиката на инфлацията през следващите тримесечия, отразявайки свитите пазари на труда", заяви президентът на ЕЦБ Кристин Лагард в понеделник.

Докато инфлацията се охлажда както в САЩ, така и в еврозоната, Фед и ЕЦБ са изправени пред много различни пътища за растеж, отбелязва WSJ. Последните индикатори сочат, че икономиката на САЩ е пренесла изненадващо силния импулс на растеж от миналата година в 2024 г., докато еврозоната изглежда затънала в стагнация.

"Едногодишната индустриална рецесия в еврозоната не е към своя край", посочва Сайръс де ла Рубия, икономист в Хамбургската търговска банка.