Според доклад на DQ Institute през 2023 г. близо 70% от децата и юношите по света са били изложени на киберрискове, а устойчиво високата степен на заплахата се окачествява като "киберпандемия" за безопасността на децата в онлайн пространството. Те варират в зависимост от възрастта, но като цяло включват излагане на рисково съдържание и контакти, тормоз и прекомерна употреба на технологии.

Докладът се основава на данни, събрани от извадка от 351 376 деца, обхващаща периода от 2017 г. до наши дни, и показва, че най-добри резултати регистрират Обединеното кралство, Германия и Китай.

За да помогне на държавите да наблюдават ефективно състоянието на онлайн безопасността на подрастващите, от института създават Индекс за онлайн безопасност на децата (COSI). Чрез него държавите могат да идентифицират областите, в които е необходимо подобрение при решаването на проблемите, свързани с онлайн сигурността.

В този ред на мисли, е логично да се запитаме къде стои България?

Индексът оценява държавите по скала с четири нива – А, B, C и D, като А е на-високото ниво, а D – най-ниското. За съжаление, България е оценена с D от гледна точка цялостното си представяне, при средна за света оценка B.

Тази обща оценка се формира от шест основни фактора. Първият от тях е безопасното използване на технологиите от децата, където страната ни е оценена с D, при средна стойност B в глобален мащаб. По отношение на подкрепата от страна на семейството ситуацията е същата.

Интересен факт е, че от гледна точка на училищното образование обаче България е оценена по-високо от средната глобална стойност – B спрямо C. Сходно е положението и в посока технологична инфраструктура, но от гледна точка на отговорността на компаниите, работещи в областта на ИКТ, и политиките и регулациите също имаме да догонваме.

#КиберЗНАМ – никога не е рано за киберсигурност

Именно водени от разбирането, че киберсигурността трябва да залегне в обучението на подрастващите от първите образователни нива, за да могат те да навигират безопасно в онлайн пространството, от КиберКЛУБ създават инициативата #КиберЗНАМ. Тя е насочена към деца и ученици, а основната ѝ цел е да повиши осведомеността относно киберзаплахите при използването на различни технологии като дронове, роботи, изкуствен интелект и пр. Тя цели също така да информира младите хора за рисковете в цифровия свят и да предостави насоки за безопасно поведение в интернет.

„Чрез образователни модули и интерактивни дейности, подрастващите ще научат как да разпознават и предотвратяват потенциални киберзаплахи. Това включва разбиране на основните принципи на киберсигурността, идентифициране на фишинг атаки, защита на лични данни и много други. Подобряването на техните умения за киберсигурност не само ги предпазва, но и ги подготвя за технологично ориентираното бъдеще“, обясняват от екипа на #КиберЗНАМ.

За децата между 7 и 10-годишна възраст обучението предвижда разбирането на основни понятия като безопасно използване на интернет, разпознаване на основни киберзаплахи и безопасно поведение в социалните медии.

Следващата възрастова група – 11-13, вече има по-голям достъп до интернет и социални медии, така че програмата за тях включва теми като разпознаване на фишинг атаки, управление на личните данни и начини за предпазване от кибертормоз и педофилия.

Юношите – 14-18 години, вече са активни онлайн потребители. Затова и при тях от КиберКЛУБ акцентират върху по-сложни теми като етика в цифровия свят и разбиране на по-сложните киберзаплахи. Обучението включва детайлно разглеждане на теми като криптография, защита на мрежи, разработване на стратегии за лична киберсигурност, както и кариерно ориентиране в сектора.

“Информираността на най-малките и техните родители е ключов елемент, когато говорим за повишаване на киберкултурата в обществото. Разбирайки технологиите, киберзаплахите и съответно решенията, децата и техните родители стават по-подготвени и защитени в цифровия свят, осигурявайки си по-сигурно и отговорно онлайн присъствие”, акцентира пред Profit.bg Илияна Елиас, софтуерен инженер, преподавател и част от екипа на КиберКЛУБ.

А попитана за допълнителната стойност, която проектът #КиберЗНАМ дава на по-широката екосистема и обществото като цяло, тя е категорична:

"Истинската сила на инициативата #КиберЗНАМ се крие в усилията на децата и техните родители, които не само участват, а се ангажират в процеса на обучение и разбиране на киберсигурността. Те се превръщат в активни участници в борбата с киберзаплахите, като се подготвят за цифровия свят и неговите предизвикателства. Стремежът към знание и сигурност не само обогатява техния дигитален опит, но и ги подготвя за бъдещето, където киберсигурността е неизбежна реалност. Това е повече от инициатива - това е пътят към по-сигурно и информирано общество."

Първото мащабно събитие в рамките на инициативата #КиберЗНАМ ще се проведе на 2 април в “Интер Експо Център”. То ще бъде част от програмата на CyberCLUB Community Day '24 - 12-часов кибермаратон, който ще събере на едно място експерти от различни сфери - киберсигурност, дронове, изкуствен интелект, роботика, интеграционни процеси, европроекти.