Националната здравна служба на Англия (NHS) съобщи във вторник, че "десетки хиляди деца и възрастни" с диабет тип 1 ще получат "изкуствен панкреас", за да могат да управляват нивата си на инсулин.

Хибридната система със затворен цикъл - сензор под кожата, който изпраща безжични показания към външно носена помпа, доставяща инсулин според нуждите - може да помогне на пациентите да избегнат рисковете от диабет тип 1, без да мислят за инжекции и други инвазивни методи.

Това не е първото устройство от този вид. Tandem започва да произвежда подобни инсулинови помпи в САЩ, след като получава разрешение от FDA през 2019 г. Друга компания, наречена iLet, също е получила одобрение от FDA за подобно устройство миналата година. Въпреки че NHS не е казала кое конкретно устройство (устройства) ще използва програмата ѝ, различното тук е, че публично финансираната здравна система на страната ги предоставя безплатно, а не като изключителна привилегия за заможните пациенти.

Хибридната система със затворен цикъл включва сензор, имплантиран под кожата, който непрекъснато следи нивата на глюкозата на равни интервали от време. Сензорът изпраща тези данни по безжичен път към помпа, закачена за тялото, която доставя подходящата доза инсулин. Определението „хибридна“ идва от факта, че в иначе саморегулиращата се система все пак се изисква известно учстие от страна на потребителя, включително въвеждане на данни за приема на въглехидрати.

Правителствената агенция посочва, че в Англия 269 095 души живеят с диабет тип 1, подчертавайки колко много хора биха могли да се възползват от въвеждането на системата. От NHS съобщават също така, че местните клонове ще започнат да идентифицират пациенти за програмата от вторник.

"Диабетът е тежко и безмилостно заболяване, но тези системи правят значителна, променяща живота разлика - подобряват както цялостното здраве, така и качеството на живот на хората с диабет", пише Колет Маршал, главен изпълнителен директор на Diabetes UK, в прессъобщението на NHS, с което се обявява въвеждането на програмата. "Това наистина е знаков момент и ние ще работим с NHS и други организации, за да осигурим справедливо въвеждане на технологията, което да достигне до хората възможно най-бързо."

Какво представлява „изкуственият панкреас“?

Изкуственият панкреас е иновативна система, предназначена да имитира точно функцията за регулиране на глюкозата на този орган, когато е здрав. Състои се от устройства като система за непрекъснат мониторинг на глюкозата (CGM) и инсулинова инфузионна помпа, управлявани от компютърен алгоритъм. Тази система има за цел да подобри контрола на кръвната захар при пациенти с диабет тип 1 чрез автоматизиране на наблюдението и регулирането на доставянето на инсулин, намаляване на нуждата от самообслужване и подобряване на качеството на живот.

Изследователски програми като тази на Icahn School of Medicine at Mount Sinai, инициативи на FDA и проучвания, финансирани от организации като Националните здравни институти на САЩ, показват обещаващи резултати за подобряване на контрола на кръвната захар и намаляване на риска от усложнения, свързани с диабета. „Изкуственият панкреас“ има голям потенциал да революционизира управлението на диабета, като предоставя по-ефикасен и ефективен начин за подобряване на здравния и социалния статус на хората с диабет.

Степента на успех при използването на „изкуствен панкреас“ е забележителна. Проучванията показват, че пациентите, използващи подобни системи, прекарват значително повече време в референтните граници на кръвната захар, което води до подобрено регулиране на глюкозата и намален риск от усложнения, свързани с диабета. Според последните изследвания пациентите с „изкуствен панкреас“ остават в рамките на целевия диапазон 66% от времето, в сравнение с едва 32% при използване на стандартна инжекционна терапия.