В доклад на базираната в Лондон Environmental Investigation Agency (EIA) от понеделник се казва, че големи количества хладилни газове, които затоплят климата, се внасят нелегално в Европа, подкопавайки глобалния пакт за постепенното им премахване.

Газовете са флуоровъглеводороди (HFC) - набор от химикали, използвани предимно за охлаждане в промишлеността и търговията на дребно, които не увреждат озоновия слой като другите забранени хладилни агенти, но като парникови газове могат да бъдат няколко хиляди пъти по-мощни от въглеродния двуокис.

Въпреки поетите ангажименти за намаляване на употребата на HFC, правоприлагащите органи в Европейския съюз се затрудняват да проследят незаконните пратки, влизащи през Турция, Русия или Украйна, като контрабандистите прибягват до все по-сложни тактики, за да избегнат разкриването им, заявяват от организацията след двугодишно разследване под прикритие.

"Все още е доста лесно да се открият незаконни HFC на европейския пазар", казва Фин Валравенс, старши анализатор на EIA. "Има признаци, че търговците адаптират методите си и стават по-изобретателни в опитите си да избегнат контрола на властите. Ако успееш да вкараш тайно най-замърсяващия и най-отвратителния газ, на практика получаваш най-голямата печалба."

Като част от изменението от Кигали от 2016 г. на Монреалския протокол, европейските и други индустриални държави се ангажират да намалят употребата на HFC с 85% от 2012 г. до 2036 г. За да се осъществи поетапното намаляване, на оторизираните производители и потребители на HFC са определени квоти, които се намаляват постепенно. Но тъй като търсенето все още е голямо, постепенното намаляване на емисиите води до повишаване на цените. Това стимулира контрабандистите, много от които са и лицензирани търговци, да осигурят по-голямо предлагане, се посочва още в доклада.

"Много по-лесно е, ако си лицензиран, просто да превишиш квотата си, тъй като това е много трудно да се докаже", казва Валравенс. "Постепенното намаляване има за цел да оскъпи HFC и да накара хората да мислят, че алтернативите са по-добри и по-рентабилни, но ако се появи незаконна търговия и се продава на половин цена, цялата система се срива."

Според разследване на EIA от 2021 г. контрабандата на нелегални HFC в Европа може да възлиза на 20-30% от законно търгуваните количества, което е еквивалентно на до 30 милиона тона CO2. В новия доклад не се дава ревизирана оценка, но Валравенс посочва, че "промените са много малки”.

Китай е най-големият производител на HFC в света, като тази година 39 оторизирани производители са получили разрешителни за производство, равняващи се на 185 млн. тона CO2. През декември Пекин издаде нови правила за наказания на компаниите, които надвишават квотите си.

Дори когато са налични алтернативни продукти, прилагането на постепенното спиране на химикалите е голямо предизвикателство, като някои правителства "не могат или не желаят да предприемат мерки", посочва и Иън Рей от University of Melbourne, който е бил технически съветник на Монреалския протокол. "Винаги има търсене от страна на клиенти, които са били доволни от стария продукт и не желаят да преминат към новия, който може да се окаже по-скъп".