Allianz потвърди прогнозата си за 2024 г., след като ръстът във всички сегменти през първото тримесечие увеличава нетната печалба с 22%.

Най-големият застраховател в Европа реализира печалба в размер на 2,475 млрд. евро в сравнение с 2,16 млрд. евро за предходния период, съобщи компанията, цитирана от The Wall Street Journal.

Оперативната печалба е нараснала с 6,8% на годишна база до 4 млрд. евро, благодарение на по-добрия резултат в сегмента на имуществените застраховки.

Анализаторите очакваха оперативна печалба в размер на 3,89 млрд. евро, според консенсус, съставен от компанията.

Общият обем на бизнеса се е повишил до 48,4 млрд. евро от 46,0 млрд. евро поради по-високите цени на имуществените застраховки, благоприятната динамика на продажбите в САЩ и Италия в сегмента "Живот и здраве" и по-високите такси за управление на активи и за ефективност.

Нарастващият инвеститорски апетит е подхранил активите на компанията, управлявани от трети страни, до 1,784 трилиона евро към края на март 2024 г., което е със 71 милиарда повече, отколкото в края на 2023 г.

"Нетните потоци през първото тримесечие вече надхвърлиха миналогодишните целогодишни нива", отбеляза нейният доклад.

Клер-Мари Косте-Лепутр, главен финансов директор на Allianz SE, заяви: "Имахме много добър старт на годината и способността ни да създаваме стойност за нашите акционери се подкрепя от силния коефициент на Платежоспособност II от 203%."

Компанията потвърди целта си за оперативна печалба от 14,8 млрд. евро за 2024 г., плюс или минус 1 млрд. евро.