Размерът на средния осигурителен доход за страната за май 2024 г. е 1669,53 лева, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 юни 2023 г. до 31 май 2024 г. е 1535,69 лева.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през юни 2024 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, уточняват от НОИ.

БТА припомня, че средният осигурителен доход за април беше 1639 лева.

Вчера (8 юли) започна изплащането на пенсиите. То ще продължи до 22 юли за възрастните хора, които получават пенсиите си чрез пощенските станции. Пенсионерите ще получат новия размер на пенсиите си след осъвременяването с 11% от 1 юли.

От Националния осигурителен институт (НОИ) вече информираха, че предвиденото осъвременяване ще обхване всички пенсионери с трудови пенсии, отпуснати до края на 2023 г.

На пенсионерите, чиито пенсии се изплащат във фиксирания максимален размер от 3400 лв., няма да се изплаща увеличеният действителен размер, тъй като и преди осъвременяването пенсиите им надхвърлят законово установения максимален размер, обясниха от НОИ.

Също така от 1 юли новият минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст става 580,57 лева. Допълнително увеличение от 1 юли ще получат 675 000 пенсионери, които под формата на добавка към личната си пенсия получават част от пенсията на починалия си съпруг/съпруга, съобщи още НОИ.

Пенсията на починалия, на чиято база се определя добавката, се осъвременява с 11%, но също така се повишава от 26,5 на 30% частта от пенсията, която ще получава преживелият съпруг.

Увеличава се и размерът на социалната пенсия за старост - от 276,64 лв. на 307,07 лева, уточниха още от НОИ.

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ, е достъпна през сайта на ведомството в рубрика „Календар на плащанията“.