Средните заплати в Европа варират в широки граници, което оказва значително влияние върху решенията при наемане на служители от работодателите и компаниите.

Тези разлики могат да се дължат на специфичните за всяка страна разпоредби, трудово законодателство, промишлени сектори и икономическото развитие.

По традиция, северните и западноевропейските държави имат най-високи средни нетни заплати, докато източните и южните отчитат много по-ниски стойности на заплащане, пише Euronews.

Как се сравняват средните доходи в Европа

Средната годишна нетна заплата се изчислява, като от брутната годишна заплата се извадят данъците върху доходите и социалноосигурителните вноски и след това се добавят семейните надбавки.

Различните семейни ситуации, като например самотни или женени и брой непълнолетни деца, оказват влияние върху нетните доходи.

Според Евростат, официалната статистическа служба на ЕС, Швейцария оглавява списъка с впечатляващия среден годишен нетен доход от 85 582 евро, който е значително по-висок от този на всяка друга държава в региона.

След нея се нареждат Исландия и Люксембург, които отчитат средни доходи от съответно 53 885 евро и 49 035 евро. Норвегия и Нидерландия също отбелязват нетни доходи над 45 000 евро.

Средната нетна заплата в ЕС е 28 217 евро, което служи като база за сравнение.

Държави като Франция (31 481 евро) и Швеция (33 926 евро) леко надвишават средната стойност за ЕС, докато други, включително Италия (24 207 евро) и Испания (23 568 евро), са под нея.

Сред водещите икономики в Европа Германия е с най-високи нетни доходи - 38 086 евро. Последната налична цифра за Обединеното кралство е от 2019 г., което затруднява прякото сравнение, но тя е била 35 783 евро.

В другия край на спектъра са Турция и България, които отчитат най-ниските средни годишни нетни доходи, съответно 8 968 евро и 9 355 евро.

Източноевропейски държави като Румъния (11 105 евро), Хърватия (12 330 евро) и Унгария (12 456 евро) също попадат в долния край на скалата на доходите.

Стандарти на покупателна способност

При коригиране на заплатите с оглед на стандартите на покупателна способност (PPS), ситуацията леко се променя.

Швейцария обаче продължава да е с най-висока стойност - 47 403 PPS, но разликата с другите държави намалява. Тази цифра подчертава силната икономическа позиция на Швейцария и високия стандарт на живот, който значително превъзхожда другите държави в региона.

След Швейцария, Нидерландия и Норвегия също показват стабилни нетни доходи, съответно с 38 856 и 36 288. Люксембург и Австрия допълват челната петица, отчитайки над 35 000 стандарт на покупателна способност.

Тези държави, разположени предимно в Северна и Западна Европа, се ползват със силни икономики, развита инфраструктура и благоприятно трудово законодателство, което допринася за високите им доходи.

Източна и Южна Европа остават най-бедни

За разлика от тях страните от Източна и Южна Европа като цяло отчитат по-ниски средни нетни доходи.

В Словакия например средната годишна нетна заплата е най-ниска и възлиза на 14 758 по стандарта на покупателна способност. Турция, Латвия и България също са в долната част на спектъра - всяка от тях с по-малко от 16 000 PPS.

Тези цифри подчертават икономическите различия в рамките на континента, повлияни от различни фактори като икономическо развитие, условия на пазара на труда и разходи за живот.

Сред водещите европейски икономики се откроява Германия с нетни доходи от 34 914 PPS. Въпреки че последните данни за Обединеното кралство са от 2019 г., то отчита 29 757 PPS, което показва конкурентната му позиция в рамките на Европа.

Държави като Белгия, Ирландия и Швеция също се представят добре, като доходите им надхвърлят 30 000 PPS.

Прозрачност на заплащането в ЕС

ЕС насърчава прозрачността на възнагражденията с нови правила, приети на 24 април 2023 г. Те изискват от дружествата да споделят информация за заплатите и да се справят с всяка разлика в заплащането на мъжете и жените над 5%.

Прозрачността на заплащането помага на служителите да наложат правото си на равно заплащане и има за цел да премахне разликата в заплащането на мъжете и жените, допълва Euronews.