През второто тримесечие на 2010 г. 12 от представените у нас банки са привлекли по над 10 млн. лв. от гражданите под формата на депозити, показват изчисления на Profit.bg.

С най-много (220.8 млн. лв.) нараснаха спестяванията на домакинствата в Първа инвестиционна банка, следвана от Корпоративна търговска банка и Пощенска банка, съответно с 64 и 60 млн. лв.

Над 50 млн. лв. успяха да привлекат от SG Експресбанк и Централна кооперативна банка, изпреварили Инвестбанк, БАКБ, ОББ, Токуда Банк, Интернешънъл Асет Банк, Общинска банка и Уникредит Булбанк.

Процентно - най-бързо нараснаха спестяванията в Регионална Инвестиционна банка, БАКБ и Търговска банка Д.

Депозитите от страна на домакинствата намаляват в седем трезора - Райфайзенбанк, Банка ДСК, СИБАНК, MKB Юнионбанк, Емпорики банк, Сити банк - клон София и ЧПБ Тексим.

В края на юни 2010 г. спестяванията на домакинствата в търговските банки възлизат на 26.319 млрд. лв., или с 565.8 млн. лв. повече, в сравнение с 31 март 2010 г. Повишението спрямо година по-рано е от 3.397 млрд. лв.

Само за първите шест месеца на 2010 г. гражданите получиха 626 млн. лв. от лихви по депозитите си.

Банка30.06.2010 г.31.03.2010 г.ИзменениеПИБ3 148 6802 927 869220 811КТБ719 876655 73464 142Пощенска банка2 738 7732 677 93060 843SG Експресбанк975 841917 73658 105ЦКБ975 853921 32654 527Инвестбанк476 630428 48448 146БАКБ129 28084 97444 306ОББ2 606 6052 569 53537 070Токуда банк203 637183 19420 443Интернешънъл Асет Банк162 261144 58917 672Общинска банка303 609290 01113 598Уникредит Булбанк3 306 8163 296 50310 313Прокредит Банк497 110487 8879 223Търговска банка Д53 65645 6667 990Алианц Банк670 821663 5647 257Алфа Банк519 399513 2536 146Банка Пиреос750 669744 8415 828БНП Париба43 09241 5561 536РИБ1 227279948НЛБ Банка3 7283 495233Те-Дже Зираат Банкасъ5 7745 631143ББР90587926ЧПБ Тексим30 10130 305-204Сити Банк1 4142 712-1 298Емпорики Банк37 47939 201-1 722МКБ Юнионбанк351 203356 081-4 878СИБАНК829 611863 478-33 867Банка ДСК4 793 2214 831 356-38 135Райфайзенбанк1 982 0432 025 442-43 399Общо2631931425753511565 803

* Данни: Българска народна банка